Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00105

Nabala lubjakivimaardla kavandatava Nõmmküla karjääri rajamine ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus algatatud
Kaevandamine ja geoloogia
AS Riverito taotleb maavara kaevandamise luba eesmärgiga kaevandada ehituslubjakivi, kaevandamise kogumaht on 7 454 tuh m³, mäeeraldise pindala on 47,78 ha. Kaevandamise luba taotletakse 30 aastaks maksimaalse aastatoodanguga 600 tuh m³. Lubjakivi kasutatakse üld- ja teedeehituses. Kavandatava karjääri asukoha valikul on lähtutud lubjakivi heast kvaliteedist, kasuliku kihi suurest paksusest ja maardla lähedusest Tallinna linna suhtes.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
27.10.2005
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
AS Riverito
Harju maakond Saku vald

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jan Johanson KMH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamise otsus 8 KB Algatamise otsus 27.10.2005 16.08.2022