Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00115

Novotrade Invest AS tootmise laiendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Keemiatööstus
Novotrade Invest AS-i põhitegevusalaks on naftakeemiaproduktide ja orgaaniliste kemikaalide tootmine mis baseerub sisseveetaval toorainel, milleks on pürolüüsiõlid (fraktsioon C-9 ja raske pürolüüsiõli E-6) ja kergenafta termilisel ümbertöötlemisel ning järgneval rektifikatsioonil. Kompleksloa taotluse kohaselt on kavandatud tootmismahu suurendamine. Käitaja soovib ümber töödelda aastas kuni 130 000 tonni pürolüüsiõlisid.
Ida-Viru maakond
0321 - Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 36 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-101273

Kompleksloa muutmine
Lõpetatud
12.03.2015
Kohustuslik
1.11 - aine tootmine tööstuslikus mahus keemilise protsessi abil, kui mitu seadet on järjestatud ja omavahel funktsionaalselt seotud ning toodavad orgaanilisi või anorgaanilisi põhikemikaale, fosfor-, lämmastik- või kaaliumväetisi liht- või liitväetisena, taimekaitsevahendeid või biotsiide, ravimeid keemilise või bioloogilise protsessi käigus või lõhkeaineid
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
AS NOVOTRADE INVEST
Keskkonnaamet
Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi ökoloogia keskuse Kirde-Eesti osakond
Keskkonnaameti Viru regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Valdo Liblik KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Margus Pensa KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kaiu Maalma KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 6 10 14259 16 12032015 1448594 300 KB Algatamise otsus 12.03.2015 16.08.2022
KMH programm 993 KB Programm 16.08.2022
V 6 7 8854 6 14072015 1536215 46 KB Programmi otsus 14.07.2015 16.08.2022
KMH aruanne 4.6 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande heakskiit 356 KB Aruande otsus 19.01.2016 16.08.2022