Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00414

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jõgedes jääkreostuse ohutustamise eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Tegevuse eesmärgiks on jääkreostuse ohutustamine Purtse, Erra ja Kohtla jõgedes ning fenoolisoos. Tööde tulemusel töötatakse välja reostunud pinnase ja jõesetete ohutuks muutmise sobivaim variant.
Ida-Viru maakond
0321 - Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
0442 - Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 683 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-108639

Keskkonnakaitseloa esmataotlus
Lõpetatud
Julia Dubova
22.12.2014
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Viru regioon
Purtse, Erra ja Kohtla jõgi

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Madis Metsur KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Indrek Tamm KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mati Salu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Meelis Tambets KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Tuuli Vreimann KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kadri Normak KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Martin Kesler KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 7 6 27387 2 22122014 1398112 335 KB Algatamise otsus 22.12.2014 16.08.2022
KMH programm 1.9 MB Programm 16.08.2022
KMH programmi avalikustamise teade AMETLIKUD TEADAANDED 0 19 KB Programm 16.08.2022
V 6 7 4138 4 04052015 1489033 287 KB Programmi otsus 04.05.2015 16.08.2022
KMH aruanne 5.0 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 27 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 1 218 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 689 KB Aruanne 16.08.2022
Jaakreostusobjektide inventariseerimine 2014 2015 Purtse Erra ja Kohtla joes jaakr 294 KB Aruande otsus 01.02.2016 16.08.2022