Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00414

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jõgedes jääkreostuse ohutustamise eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Ida-Viru maakond
0321 - Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
0442 - Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
22.12.2014
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Viru regioon
Purtse, Erra ja Kohtla jõgi

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Madis Metsur KMH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 7 6 27387 2 22122014 1398112 335 KB Algatamise otsus 22.12.2014 16.08.2022
KMH programm 1.9 MB Programm 16.08.2022
KMH programmi avalikustamise teade AMETLIKUD TEADAANDED 0 19 KB Programm 16.08.2022
programmi avaliku arutelu protokoll ja osalejate nimekiri 0 376 KB Programm 16.08.2022
V 6 7 4138 4 04052015 1489033 287 KB Programmi otsus 04.05.2015 16.08.2022
KMH aruanne 5.0 MB Aruanne 16.08.2022
LIsa 1 1.3 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 27 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 1 218 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 689 KB Aruanne 16.08.2022
Jaakreostusobjektide inventariseerimine 2014 2015 Purtse Erra ja Kohtla joes jaakr 294 KB Aruande otsus 01.02.2016 16.08.2022