Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00514

IMG Energy OÜ hüdroelektrijaama (HEJ) vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Lääne-Viru maakond
0903 - Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
24.04.2014
Kaalutletud
2.22 - muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju
IMG Energy OÜ
Keskkonnaamet
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Viru regioon
Kunda linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 7 6 16 25 24042014 1244698 207 KB Algatamise otsus 24.04.2014 16.08.2022
KMH programm 1.1 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 455 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 1.7 MB Programm 16.08.2022
Lisa 3 7.4 MB Programm 16.08.2022
Lisa 4 2.6 MB Programm 16.08.2022
Lisa 5 47 KB Programm 16.08.2022
Lisa 6 78 KB Programm 16.08.2022
Lisa 7 1.7 MB Programm 16.08.2022
Lisa 8 46 KB Programm 16.08.2022
Lisa 10 2.0 MB Programm 16.08.2022
Lisa 11 4.4 MB Programm 16.08.2022
Lisade vahelehed 24 KB Programm 16.08.2022
KMH prog otsus 295 KB Programmi otsus 14.04.2016 16.08.2022