Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00514

IMG Energy OÜ hüdroelektrijaama (HEJ) vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
KMH objektiks on Lääne-Virumaal, Kunda linnas, Jaama tn 17 (katastritunnus 34501:008:0036; joonis 1.1) asuva hüdroelektrijaama (edaspidi: HEJ; haldab IMG Energy OÜ asjaõiguslepingu alusel kuni 10.11.2032. a), vee erikasutusloa taotlus. IMG Energy OÜ taotleb Keskkonnaameti Viru regioonilt luba jätkutegevusteks, milleks on Kunda jõe (VEE1072900) paisutamine ja hüdroenergia kasutamine ehk tootmine (tegevusluba taotleti kuni 5 aastaseks perioodiks; tegevuspaiga koordinaadid L-EST süsteemis (X ja Y) - 6598419 ja 643813). Paisregulaatorit on nimetatud ka Kunda tsemenditehase paisuks või Kunda III paisuks.
Lääne-Viru maakond
0903 - Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 9 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
24.04.2014
Kaalutletud
2.22 - muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju
IMG Energy OÜ
Keskkonnaamet
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Viru regioon
Kunda linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 7 6 16 25 24042014 1244698 207 KB Algatamise otsus 24.04.2014 16.08.2022
KMH programm 1.1 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 455 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 1.7 MB Programm 16.08.2022
Lisa 3 7.4 MB Programm 16.08.2022
Lisa 4 2.6 MB Programm 16.08.2022
Lisa 5 47 KB Programm 16.08.2022
Lisa 6 78 KB Programm 16.08.2022
Lisa 7 1.7 MB Programm 16.08.2022
Lisa 8 46 KB Programm 16.08.2022
Lisa 10 2.0 MB Programm 16.08.2022
Lisa 11 4.4 MB Programm 16.08.2022
Lisade vahelehed 24 KB Programm 16.08.2022
KMH prog otsus 295 KB Programmi otsus 14.04.2016 16.08.2022
Keskkonnamoju hindamise menetluse lopetamine ja keskkonnaloa andmisest keeldumine 690 KB Täiendavad materjalid 06.02.2020 26.02.2023