Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00116

AS Enefit Kaevandused ja OÜ VKG Kaevandused maavara kaevandamislubade KMIN-053, KMIN-054, KMIN-055, KMIN-066 ja KMIN-119 muutmise ja pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatavaks tegevuseks on Enefit Kaevandused AS Viru kaevanduse kaevandamisloa KMIN-053 muutmine kaheks eraldiseisvaks kaevandamisloaks. Uuele mäeeraldisele, Viru II, antakse uus maavara kaevandamisluba, mis registreeritakse ümber VKG Kaevandused OÜ nimele. Täiendavalt taotleb EK kaevandamislubade KMIN-053, KMIN-054 ja KMIN-119 muutmist selliselt, et ühine kaevandamise aastamäär oleks 8,2 mln t ning kaevandamislubade KMIN-053 pikendamist 10 a võrra. Lisaks taotleb VKG kaevandamislubade KMIN-055, KMIN-066 ja tekkiva Viru II mäeeraldise kohta antava kaevandamisloa muutmist selliselt, et lubade ühine maksimaalne aastamäär oleks 3,5 mln t.
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
0251 - Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 598 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
12.02.2016
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Enefit Kaevandused AS
osaühing VKG Kaevandused
Keskkonnaamet
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Põhja regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tõnis Kattel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tõnn Tuvikene KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Meelis Kask KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ethel Simmul KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
otsus 417 KB Algatamise otsus 12.02.2016 16.08.2022
KMH 2.7 MB Programm 16.08.2022
Enefit Kaevandused AS ja VKG Kaevandused OU maavara kaevandamislubad 408 KB Programmi otsus 06.02.2017 16.08.2022
KMH aruanne 30.0 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande otsus 421 KB Aruande otsus 15.01.2019 16.08.2022