Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00216

AS Enefit Kaevandused Estonia kaevanduse maavara kaevandamisloa KMIN-054 pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Enefit Kaevandused AS (endise nimega Eesti Energia Kaevandused AS) taotleb Estonia kaevanduse maavara kaevandamisloa KMIN 054 pikendamist.
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
11.03.2016
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Enefit Kaevandused AS
Keskkonnaamet
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Põhja regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 547 KB Algatamise otsus 11.03.2016 16.08.2022
Estonia KMIN 054 pikendamise KMH programm 20 02 2017 NVT 2.8 MB Programm 16.08.2022
Estonia KMIN 054 pikendamise KMH programmi LISAD 20 02 2017 NVT 9.8 MB Programm 16.08.2022
KMH prog otsus 454 KB Programmi otsus 10.02.2017 16.08.2022
2018 02 Estonia pikendamise KMH aruanne NVT final 24.6 MB Aruanne 16.08.2022
Estonia KMIN 054 pikendamise KMH programm 20 02 2017 NVT 2.8 MB Aruanne 16.08.2022
Estonia KMIN 054 pikendamise KMH programmi LISAD 20 02 2017 NVT 9.8 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 1 Asjaomaste asutuste seisukohad 1.7 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 2 Vastuskiri Keskkonnaametile 519 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 3 Vkiri Enefit Kaevandused AS 26 07 17 184 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 KMH aruande tagastamine puuduste korvaldamiseks 370 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 1 KMHA avalik arutelu slaidid 20 09 17 2.0 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 2 KMHA avalikul arutelul osalenute nimekiri 413 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 3 avaliku arutelu protokoll 102 KB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande otsus 349 KB Aruande otsus 09.02.2018 16.08.2022