Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00316

Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-29520 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Jäätmekäitlus
EcoPro AS soovib Vaivara OJKK-s koguda, sorteerida, ümberpakkida ja vaheladustada ohtlikke jäätmeid, koostada vedelaid küttesegusid, töödelda ohtlikke jäätmeid füüsikalis-keemiliselt, puhastada saastunud pinnast ning ladestada ohtlikke jäätmeid. Antud tegevused on juba praegu lubatud kehtiva keskkonnakompleksloa kohaselt. Kompleksloa muutmisega soovitakse suurendada käitisesse vastuvõetavate ja ladestatavate ohtlike jäätmete koguseid ning täiendada ohtlike jäätmete töötlemistoiminguid.
Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond (kehtetu)
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-121549

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
30.08.2016
Kohustuslik
1.22 - ohtlike jäätmete põletamine, keemiline töötlemine või ladestamine
aktsiaselts EcoPro
Keskkonnaamet
aktsiaselts KOBRAS
Keskkonnaameti Põhja regioon
Auvere küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Rinaldo Rüütli KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Gerli Kull KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Noeela Kulm KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tanel Mäger KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ants Tara KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ene Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 366 KB Algatamise otsus 30.08.2016 16.08.2022
KMH programm 17 04 2017 3.6 MB Programm 16.08.2022
KMH prog otsus 390 KB Programmi otsus 09.05.2017 16.08.2022
Lisa 4 Tahkestatud jaatme maaratlemine 1.3 MB Aruanne 16.08.2022
Vaivara KMH aruanne lisadeta 7.5 MB Aruanne 16.08.2022
Vaivara KMH aruande otsus 391 KB Aruande otsus 06.09.2018 16.08.2022