Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00215

Kohtla-Järve lubjakarjääri maavara kaevandamise loa keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kaevandamisluba taotletakse tsemendilubjakivi kaevandamiseks. Tsemendilubjakivi aktiivne varu 23 646 tuh m3 ja kaevandatav varu 22 408 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 770 tuh m3. Maavara kasutusaladeks on tsemendi- ja lubjatoorme tootmine.
Ida-Viru maakond
0442 - Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
25.06.2015
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Osaühing VKG Tsement
Keskkonnaamet
Skepast&Puhkim OÜ
Keskkonnaameti Põhja regioon
Aa küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Eike Riis KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kersti Ritsberg KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Esta Rahno KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kristiina Ehapalu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Merje Lesta KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Eleri Kautlenbach KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Vivika Väizene KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 10 5 14884 3 25062015 1523967 42 KB Algatamise otsus 25.06.2015 16.08.2022
Kohtla Jarve lubjakivikarjaari KMH programm heakskiitmisele 07 03 2016 3.1 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 KMH algatamise otsus 25 06 2015 148 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 Kaevandamisloa taotlus ja seletuskiri 5.0 MB Programm 16.08.2022
Kohtla Jarve IV lubjakivikarjaari maavara kaevandamise loa keskkonna 370 KB Programmi otsus 31.03.2016 16.08.2022
Kohtla Jarve lubjakivikarjaari KMH aruanne 1.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 Kaevetoode eelprojekt 2.0 MB Aruanne 16.08.2022
Kohtla Jarve lubjakarjaari maavara kaevandamise loa keskkonnamoju hi 471 KB Aruande otsus 07.06.2017 16.08.2022