Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00315

Osaühing MARKILO Vajangu sigala laienduse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on tootmismahu suurendamine võrreldes olemasoleva kompleksloaga nr L.KKL.LV-184854 ja seakasvatuse efektiivistamine. Planeeritav mahutavus peale kõiki rekonstrueerimis- ja laiendustöid on kogu käitises kokku 1120 emiste, 2240 nuumsigade ja 5120 võõrdepõrsaste kohta. Keskkonnamõju hindamise objektiks on Lääne-Virumaal Tamsalu vallas Vajangu külas Rammo tee 3 (kat nr 78702:001:1030) katastril asuva suurenenud tootmisvõimsusega seafarmi ümber ehitamine, laiendamine ja tegevus.
Lääne-Viru maakond
0792 - Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
11.12.2015
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
Osaühing MARKILO
Keskkonnaamet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Põhja regioon
Vajangu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Birgit Kena KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kerli Leetsaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Silver Lind KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaido Soosaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 6 10 15 3146 10 11122015 1638049 45 KB Algatamise otsus 11.12.2015 16.08.2022
Osauhing MARKILO Vajangu sigala laienduse keskkonnamoju hindamise pr 389 KB Programmi otsus 20.06.2017 16.08.2022
Osayhing MARKILO Vajangu sigala KMH aruanne lisadeta 2.6 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande otsus 328 KB Aruande otsus 03.05.2019 16.08.2022