Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00614

Pannjärve liivakarjääris kaevandamise ning Pannjärve ja Pannjärve II liivakarjääride korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatav tegevus on Pannjärve liivakarjääris taotletava mäeeraldise piires liiva kaevandamine ning Pannjärve ja Pannjärve II liivakarjääri korrastamine. Keskkonnamõju hindamisel arvestatakse ka Pannjärve II liivakarjääris liiva kaevandamisega seotud tegevustega.
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
06.01.2014
Kohustuslik
1.29 - pealmaakaevandamisega rikutud maa korrastamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal, allmaakaevandamisega või turba mehhaniseeritud kaevandamisega rikutud maa korrastamine
OÜ SILBET
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Põhja regioon
Vasavere küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raili Kukk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
AS Silbet 309 3 381469 1.0 MB Algatamise otsus 06.01.2014 16.08.2022
Keskkonnamoju hindamise algatamine 268 KB Algatamise otsus 06.01.2014 16.08.2022
KMH programm 514 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 1.0 MB Programm 16.08.2022
Lisa 2 281 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 275 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 466 KB Programm 16.08.2022
KMH prog otsus 465 KB Programmi otsus 28.06.2017 16.08.2022
Pannjarve KMH aruanne lopp 24.8 MB Aruanne 16.08.2022
Pannjarve liivakarjaaris kaevandamise nin 333 KB Aruande otsus 15.02.2018 16.08.2022