Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00416

Uikala prügila I ja III ladestusala sulgemise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Jäätmekäitlus
Prügila põhiülesanne on oma tegevuspiirkonnas tekkivate jäätmete vastuvõtmine mahus kuni 70 000 t/a, sorteerimine, töötlemine ja ladestamine. Selleks on AS-ile Uikala Prügila väljastatud keskkonnakompleksluba nr KKL/150026. Prügila ladestusalad nr 1 ja 3 on peaaegu täitunud oma projektkõrguseni ja seetõttu tuleb alustada nende sulgemisega.
Ida-Viru maakond
0803 - Toila vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-120985

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
29.02.2016
Kohustuslik
1.24 - vähemalt 1,5 hektari suuruse alaga prügila sulgemine
AKTSIASELTS UIKALA PRÜGILA
Keskkonnaamet
Osaühing EstKONSULT
Keskkonnaameti Põhja regioon
Kukruse küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aide Kaar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Roland Kraavi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnamoju hindamise algatamine 352 KB Algatamise otsus 29.02.2016 16.08.2022
E1357 KMHP 29072016 1.1 MB Programm 16.08.2022
Uikala prugila I ja III ladestusala sulgemise keskkonnamoju hindami 426 KB Programmi otsus 26.08.2016 16.08.2022
E1357 KMHA 14082017 1.3 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 2 586 KB Aruanne 16.08.2022
lisa 3 8.6 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 4 1.4 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 5 385 KB Aruanne 16.08.2022
lisa 6 85 KB Aruanne 16.08.2022
lisa 8 840 KB Aruanne 16.08.2022
Uikala prugila I ja III ladestusala sulgemise keskkonnamoju hindami 394 KB Aruande otsus 15.09.2017 16.08.2022