Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00516

Varudi turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Taotletav mäeeraldis paikneb Lääne-Viru maakonnas Viru-Nigula vallas riigile kuuluval kinnistul Kunda metskond 40 (katastritunnus 90202:001:0410). OÜ Rakvere Põllumajandustehnika esitas Keskkonnaametile Varudi turbatootmisala maavara kaevandamise loa nr LVIM-018 muutmise taotluse. Varudi turbatootmisala maavara kaevandamise luba kehtib kuni 30.08.2017. Taotluse kohaselt ei ole Varudi turbatootmisalal turbavaru täielikult ammendunud ning soovitakse kaevandamisluba pikendada 10 aasta võrra. Maavara kaevandamise loa pikendamist taotletakse kohaliku tähtsusega Varudi turbamaardlas (registrikaardi nr 0258) Varudi turbatootmisala mäeeraldisel vähelagunenud ja hästilagunenud turba kaevandamiseks.
Lääne-Viru maakond
0903 - Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
14.07.2016
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Põhja regioon
Varudi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Raili Kukk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Üllar Rammul KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Varudi turbamaardla Varudi turbatootmisala maeeraldisel maavara kae 266 KB Algatamise otsus 14.07.2016 16.08.2022
Varudi turbatootmisala tootamisega kaasneva KMH programm 07 12 16 936 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 Maa ameti 19 10 16 a kiri 226 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 Keskkonnaministeeriumi 25 10 16 a kiri 254 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 Pollumajandusameti 26 10 16 a kiri 380 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 Keskkonnainspektsiooni 26 10 16 a kiri 139 KB Programm 16.08.2022
Lisa 5 Muinsuskaitseameti 02 11 16 a kiri 47 KB Programm 16.08.2022
Lisa 6 Keskkonnaameti 08 11 16 a kiri ja OU Rakvere Pollumajandustehnika vastuskiri 984 KB Programm 16.08.2022
Varudi turbatootmisala tootamisega kaasneva keskkonnamoju hindamise 382 KB Programmi otsus 10.01.2017 16.08.2022
Varudi turbatootmisala tootamisega kaasneva KMH aruanne 26 07 2017 2.9 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 Maavara kaevandamise loa nr LVIM 018 muutmise taotlus koos lisadega 2017 2.6 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 Keskkonnaameti 14 07 2016 a kiri Varudi KMH algatamine 300 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 Keskkonnaameti 10 01 2017 a kiri Varudi KMH programmi nouetele vastavaks tunnistamine 507 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 Pollumajandusameti 05 03 2017 a kiri Varudi KMH aruandele seisukoha andmine 303 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 6 Viru Nigula Vallavalitsuse 07 04 2017 a kiri Varudi KMH aruandele seisukoha andmine 346 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 8 Keskkonnaministeeriumi 26 04 2017 a kiri Varudi KMH aruandele seisukoha andmine 306 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 9 Laane Viru Maavalitsuse 27 04 2017 a kiri Varudi KMH aruandele seisukoha andmine 164 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 10 Keskkonnaameti 09 05 2017 a kiri Varudi KMH aruandele seisukoha andmine 584 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 12 Varudi KMH teated Ametlikes Teadeannetes 97 KB Aruanne 16.08.2022
Varudi turbatootmisala tootamisega kaasneva keskkonnamoju hindamise 327 KB Aruande otsus 21.09.2017 16.08.2022