Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00415

Rannapungerja jõesuudme süvendamise ja muuli rajamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Veekasutus
Tudulinna Vallavalitsus esitas vee erikasutusloa taotluse Rannapungerja jõesuudme süvendamiseks ja muuli rajamiseks,mille eesmärgiks on Rannapungerja jõesuudme kindlustamine ja laevatee kaitsmine nn liikuvate liivade eest.
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
30.10.2015
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Tudulinna Vallavalitsus
Alutaguse Vallavalitsus (77000281)
Keskkonnaamet
Osaühing Corson
Keskkonnaameti Põhja regioon
Rannapungerja küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Liiv KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kalev-August Parksepp KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kerli Krõm KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kristin Liiv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Peeter Vissak KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mihkel Parksepp KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Aivar Kriiska KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Toomas Saat KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 7 6 15 23716 2 05112015 1611005 45 KB Algatamise otsus 30.10.2015 16.08.2022
Rannapungerja joesuudme suvendamise ja muuli rajamise KMH programm 283 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 KA kiri veeloa taotlusele KMH algatamisest Tudulinna VV 30 10 2015 259 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 KMH algatamise teade AT 03 11 2015 28 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 Projektala asukoha plaan 56 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 Too nr 1413 asendiplaan 857 KB Programm 16.08.2022
Lisa 5 OU E Konsult toos E1070 valjapakutud kaadamiskoht 322 KB Programm 16.08.2022
Lisa 6 Asjaomastelt asutustelt seisukoha kusimine 03 03 2017 KMH programmi kohta 326 KB Programm 16.08.2022
Lisa 7 Ida Viru Maavalitsuse ja Lohusuu Vallavalitsuse seisukohad KMH programmi kohta 386 KB Programm 16.08.2022
Lisa 8 Keskkonnaameti 06 04 2017 seisukoht ja ettepanekud 493 KB Programm 16.08.2022
Lisa 9 Jarvevalja MKA kaitse eeskirja eelnou lisa 2.0 MB Programm 16.08.2022
Lisa 10 Asjaomaste asutuste seisukohtadega arvestamine KMH programmis 17 KB Programm 16.08.2022
Lisa 11 KMH programmi avalikustamise teade AT 18 07 2017 ja Pohjarannik 20 07 2017 76 KB Programm 16.08.2022
Lisa 12 KMH programmi avalikustamise teade menetluses osalejatele 18 07 2017 272 KB Programm 16.08.2022
Lisa 13 Terviseameti 20 07 2017 nr 9 3 44678 kiri KMH programmi kohta ja Corson OU vastuskiri 303 KB Programm 16.08.2022
Lisa 14 KMH programmi 16 08 2017 avaliku arutelu protokoll ja osalenute nimekiri 262 KB Programm 16.08.2022
Rannapungerja joesuudme suvendamise ja muuli rajamise keskkonnamoju 456 KB Programmi otsus 26.09.2017 16.08.2022