Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00616

VKG Energia OÜ Põhja SEJ tuhaladestule rajatava uue ohtlike jäätmete prügila ühendamine riikliku prügilaga ja prügila uue sulgemislahenduse kasutuselevõtu keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Jäätmekäitlus
VKG Oil AS esitas 15.09.2015 Keskkonnaametile Kiviter tootmisele väljastatud keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-98338 muutmise taotluse. Kavandatav tegevus seisneb põlevkiviõli tootmisjääkide käitlemises ohtlike jäätmete prügilas, mille rajamisel kasutatakse ära juba olemasolevad ladestusalad: VKG poolkoksiprügila I ladestusala, Põhja SEJ korrastatud tuhaladestu (kavandatud poolkoksiprügila II ladestusalaks) ja riigi suletud poolkoksiprügila.Uue prügila lahendus võimaldab vastavalt 3D mudelile ladestada II ladestualale kokku16,6 3 milj m3, milles saab ladestada ka teistest keskkonnaprojektidest toodavaid jäätmeid mahus kuni 1,0 milj m3.
Ida-Viru maakond
0321 - Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 28 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-120761

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
Karine Vest
06.10.2016
Kohustuslik
1.22 - ohtlike jäätmete põletamine, keemiline töötlemine või ladestamine
1.24 - vähemalt 1,5 hektari suuruse alaga prügila sulgemine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
VKG OIL AS
Keskkonnaamet
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Põhja regioon
Järve linnaosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Juhan Ruut KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Peeter Talviste KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Vahur Keerberg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marek Bamberg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnakompleksloa muutmine ja keskkonnamoju hindamise algatamine 1.8 MB Algatamise otsus 06.10.2016 16.08.2022
VKG Pohja SEJ tuhaladestu uue poolkoksiprugila KMH programm 22 11 2017 0 1.6 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 KMH algatamise dokumendid 372 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 Asjaomaste asutuste seisukohad 725 KB Programm 16.08.2022
VKG Energia OU Pohja SEJ tuhaladestule rajatava uue ohtlike jaatmet 392 KB Programmi otsus 18.12.2017 16.08.2022
VKG prugila KMH aruanne kooskolastamiseks 5.3 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande otsus 416 KB Aruande otsus 18.01.2019 16.08.2022