Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00714

Tarva dolokivikarjääri laiendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kivikandur OÜ esitas 10.06.2014 Keskkonnaametile taotluse Tarva dolokivikarjääri kaevandamise loa nr L.MK.PM-201509 muutmiseks. Olemasolevat Tarva dolokivikarjääri (mäeeraldise pindala 5,57 ha) soovitakse laiendada 10,34 ha võrra sellega liita Tarva II dolokivikarjäär (mäeeraldise pindala 0,79 ha). Seega on taotletava mäeeraldise pindala kokku 16,70 ha ja teenindusmaa pindala 19,34 ha.
Pärnu maakond
0430 - Lääneranna vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-106965

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
14.10.2014
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
KIVIKANDUR OÜ
Keskkonnaamet
Maavarauuringud OÜ
Keskkonnaameti Lääne regioon
Tarva küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Ain Põldvere KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Rein Ramst KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Rein Perens KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Valeri Savva KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Leonid Savitski KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Mati Selgus KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PV 10 5 13407 7 14102014 1349371 358 KB Algatamise otsus 14.10.2014 16.08.2022
Tarva maardlas Tarva dolokivikarjaaris kaevandamise keskkonnamoju h 292 KB Programmi otsus 11.04.2016 16.08.2022
Tarva KMH aruanne 8.9 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 Tarva karjaari umbruse veeuuring ja geofuusika puurkaevus nr 55717 6.8 MB Ekspertarvamused, uuringud 27.02.2023
Lisa 3 Tarva karjaari umbruse veeseire koondaruanne 2.4 MB Ekspertarvamused, uuringud 27.02.2023
Lisa 4 Tarva karjaari mura mootmine Terviseameti Tartu labori poolt 2.1 MB Ekspertarvamused, uuringud 27.02.2023
Lisa 5 Tarva karjaari mura mootmise tulemuste interpreteerimine 3.5 MB Ekspertarvamused, uuringud 27.02.2023
Lisa 6 Tarva karjaari mura modelleerimine 2.2 MB Ekspertarvamused, uuringud 27.02.2023
Tarva KMH aruande otsus 300 KB Aruande otsus 03.10.2018 16.08.2022