Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00615

Kamali II ja III karjääri kaeveloa taotluste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kamali II ja Kamali III liivakarjäärid asuvad Pärnu maakonnas Saarde vallas Kamali ja Kanaküla külades. Kamali II mäeeraldise pindala on 14,57 ha ja selle teenindusmaa pindala on 28,34 ha. Maavara kaevandamise taotletav keskmine aastamäär on 45 tuh m3. Kamali III mäeeraldise pindala on 13,36 ha ja teenindusmaa pindala 15,93 ha. Maavara kaevandamise taotletav keskmine aastamäär on 35 tuh m3. Kavandatava tegevuse eesmärk on kaevandada Kamali II ja III karjäärist liiva ja kruusa. Kaevandamislubade taotletav kehtivusaeg on 15 aastat
Pärnu maakond
0712 - Saarde vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
08.06.2015
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Geoforce OÜ
Osaühing L.U. Konsult
Osaühing Metsagrupp
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kamali küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kadri Normak KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Esta Rahno KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Madis Metsur KMH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PV 6 7 12364 2 08062015 1513668 296 KB Algatamise otsus 08.06.2015 16.08.2022
Kamali programmi eelnou heakskiitmisele 765 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 Kamali II loa taotlus 3.2 MB Programm 16.08.2022
Lisa 2 Kamali III loa taotlus 4.9 MB Programm 16.08.2022
Kamali II ja III karjaari kaeveloa taotluste keskkonnamoju hindamis 293 KB Programmi otsus 15.01.2016 16.08.2022
Kamali II ja III karjaari KMH aruanne 0 5.4 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 Valisohu saasteainete heitkoguste arvutused 172 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 Kamali II ja III karjaari murauuring 2806 TA kooskolastusega 16.8 MB Aruanne 16.08.2022
Kamali II ja III karjaari kaeveloa taotluste keskkonnamoju hindamis 298 KB Aruande otsus 17.02.2017 16.08.2022