Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00715

Ainja liivamaardla Ainja II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Viljandi maakond
0480 - Mulgi vald, Viljandi maakond
Määratud, puudutatud 19 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-115014

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Marin Varblane
08.07.2015
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
OÜ FORESTONIA
Keskkonnaamet
aktsiaselts KOBRAS
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Ainja küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tanel Mäger KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Noeela Kulm KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Gerli Kull KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Ene Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Erki Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Arvo Käärd KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Vivika Väizene KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PV 6 7 14889 2 08072015 1533406 45 KB Algatamise otsus 08.07.2015 16.08.2022
Ainja II liivamaardla Ainja liivakarjaari maavara kaevandamise kesk 365 KB Programmi otsus 22.01.2016 16.08.2022
Ainja II liivakarjaari KMH aruanne v4 0 lisadeta 7.0 MB Aruanne 16.08.2022
Ainja liivamaardla Ainja II liivakarjaari maavara kaevandamise kesk 322 KB Aruande otsus 06.07.2017 16.08.2022