Keskkonnamõju strateegilise hindamise register (KSH)

Siin on võimalik tutvuda enamiku Keskkonnaametis heaks kiidetud KSH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Liik Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Korraldaja
Olemas
Harjumaa Padise valla Keibu küla riigimetsa katastriüksuse 56201:001:0034 edelaosas väikesadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
16.06.2010 Kohustuslik Lõpetatud Padise Vallavalitsus
Olemas
Harjumaa Saue linna Kütise tn 8 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
02.07.2008 Kaalutletud Lõpetatud Saue Linnavalitsus
Olemas
Harku valla Vääna-Jõesuu küla Vääna-Jõesuu puhkehoonete kompleksi kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
19.12.2006 Kaalutletud Lõpetatud Harku Vallavalitsus
Olemas
Harku valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
13.09.2006 Kohustuslik Lõpetatud Harku Vallavalitsus
Olemas
Hausma-Linnumäe puhkeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Hiiu maakond
27.11.2007 Kaalutletud Lõpetatud Pühalepa Vallavalitsus
Olemas
Hellenurme maaküttetorustiku paigaldamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
20.09.2007 Kaalutletud Lõpetatud Palupera Vallavalitsus
Olemas
Hermlini 1, Hermlini 2, Hermlini 3, Hermlini 4 ja Tamme kinnistu (väikesadama rajamise) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
25.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud Varbla Vallavalitsus
Olemas
Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Hiiu maakond
23.10.2012 Kohustuslik Lõpetatud Hiiu Maavalitsus
Olemas
Hiiu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Hiiu maakond
09.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud Hiiu Maavalitsus
Olemas
Hullumäe-Siimuniidu piirkonna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Põlva maakond
29.03.2012 Kohustuslik Lõpetatud Mooste Vallavalitsus
Olemas
Hummuli valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Valga maakond
28.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud Hummuli Vallavalitsus
Olemas
Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Pärnu maakond
11.12.2013 Kohustuslik Lõpetatud Häädemeeste Vallavalitsus
Olemas
Häädemeeste vallas Orajõe külas asuva Vanaveski kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
19.03.2008 Kaalutletud Lõpetatud Häädemeeste Vallavalitsus
Olemas
Häädemeeste valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
18.01.2006 Kohustuslik Lõpetatud Häädemeeste Vallavalitsus
Olemas
Ida-Virumaa Jõhvi vald Edise küla Valge maaüksuse ning lähiala detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
07.11.2006 Kaalutletud Lõpetatud Jõhvi Vallavalitsus
Olemas
Ida-Viru maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Ida-Viru maakond
24.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud Ida-Viru Maavalitsus
Olemas
Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Ojamaa kaevanduse konveieri paigutuse asukohatrassi määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Ida-Viru maakond
12.09.2008 Kohustuslik Lõpetatud Ida-Viru Maavalitsus
Olemas
Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Ida-Viru maakond
29.07.2008 Kohustuslik Lõpetatud Ida-Viru Maavalitsus
Olemas
Ida-Virumaal Alajõe vallas Vasknarva külas asuva Paadisadama kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
11.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud Alajõe Vallavalitsus
Olemas
Ida-Virumaal Vaivara vallas Auvere külas asuva Energiakompleksi ühendlao maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
08.04.2010 Kaalutletud Lõpetatud Vaivara Vallavalitsus
Olemas
Ida-Virumaa Narva linn, Narva linna transpordi arengukava 2009-2015 keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Ida-Viru maakond
15.05.2008 Kohustuslik Lõpetatud Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Olemas
Ida-Virumaa tehnilise infrastruktuuri teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Ida-Viru maakond
28.01.2010 Kohustuslik Lõpetatud Ida-Viru Maavalitsus
Olemas
IImavere asulas paiknevate Kadastiku 15, Kännu ja Kadastiku tee 1 katastriüksuste (Imavere saetööstuse) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Järva maakond
04.08.2010 Kaalutletud Lõpetatud Imavere Vallavalitsus
Olemas
Illuka valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
26.01.2009 Kohustuslik Lõpetatud Illuka Vallavalitsus
Olemas
Ilmandu külas asuva Tilgu munitsipaalsadama ja selle lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
16.01.2007 Kaalutletud Lõpetatud Harku Vallavalitsus
Olemas
Jaanioja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne-Viru maakond
15.05.2008 Kaalutletud Pooleli Vihula Vallavalitsus
Olemas
J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
14.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Olemas
Juuru valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Rapla maakond
17.04.2008 Kohustuslik Lõpetatud Juuru Vallavalitsus
Olemas
Jõekääru maaüksuse (Viru-Nigula vald, Linnuse küla) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne-Viru maakond
05.04.2007 Kaalutletud Lõpetatud Viru-Nigula Vallavalitsus
Olemas
Jõelähtme vald, Nehatu ja Loo külades Nehatu lauda I, Nehatu lauda II ja Nehatu lauda III kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
27.05.2008 Kaalutletud Lõpetatud Jõelähtme Vallavalitsus
Olemas
Jõelähtme valla Loo aleviku Saare maaüksuse koos juurdepääsuteega detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
27.01.2009 Kaalutletud Lõpetatud Jõelähtme Vallavalitsus
Olemas
Jõelähtme vallas Muuga sadama piirkonnas veeldatud maagaasi terminali asukoha valimise teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Harju maakond
30.08.2012 Kohustuslik Lõpetatud Jõelähtme Vallavalitsus
Olemas
Jõelähtme valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
30.05.2012 Kohustuslik Lõpetatud Jõelähtme Vallavalitsus
Olemas
Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Jõgeva maakond
Tartu maakond
22.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud Jõgeva Maavalitsus
Olemas
Jõhvi linnas Malmi tn 8 aadressile kavandatava koostootmisjaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
18.02.2010 Kaalutletud Lõpetatud Jõhvi Vallavalitsus
Olemas
Jõhvi valla Puru küla ja Pajualuse küla Jõhvi lennuvälja maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
06.08.2013 Kaalutletud Pooleli Jõhvi Vallavalitsus
Olemas
Jõhvi vallas, Kotinuka külas "Jõhvi äri- ja logistikapargi maa-ala" detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
17.12.2009 Kaalutletud Lõpetatud Jõhvi Vallavalitsus
Olemas
Jõhvi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
20.06.2007 Kohustuslik Lõpetatud Jõhvi Vallavalitsus
Olemas
Järva, Jõgeva ja Tartu maakonnaplaneeringute teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0" keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Jõgeva maakond
Järva maakond
Tartu maakond
27.04.2009 Kohustuslik Lõpetatud Järva, Jõgeva ja Tartu maavalitsused
Olemas
Järvamaal, Paide vallas Mäo külas Kaasiku kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Järva maakond
26.06.2008 Kohustuslik Lõpetatud Paide Vallavalitsus
Eelmine 1 2 3 4 5 6 .. 11 Järgmine lk 2/11-st. Kokku 415 kirjet