Keskkonnamõju strateegilise hindamise register (KSH)

Siin on võimalik tutvuda enamiku Keskkonnaametis heaks kiidetud KSH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Liik Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Korraldaja
Olemas
Otepää valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Valga maakond
31.08.2006 Kohustuslik Lõpetatud Otepää Vallavalitsus
Olemas
Otsa kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
29.10.2008 Kaalutletud Lõpetatud Hanila Vallavalitsus
Olemas
OÜ 4E Biofond poolt Vinni valda Vinni alevikku Vilgu maaüksusele sea- ja veiselägast metaankääritamise teel biogaasijaama, biogaasi transportimiseks Vinni katlamajja torujuhtme ja katlamajja biogaasist elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama ehitamise ja kasutamise keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne-Viru maakond
30.10.2008 Kaalutletud Lõpetatud Vinni Vallavalitsus
Olemas
Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistute detailplaneeringu KSH Detailplaneering
Jõgeva maakond
17.02.2016 Kaalutletud Lõpetatud Pajusi Vallavalitsus
Olemas
Paide valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Järva maakond
14.09.2006 Kohustuslik Lõpetatud Paide Vallavalitsus
Olemas
Paikuse vallas Vesiroosi tn 3 ja 5 maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
16.03.2009 Kohustuslik Lõpetatud Paikuse Vallavalitsus
Olemas
Paistu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Viljandi maakond
20.01.2006 Kohustuslik Lõpetatud Paistu Vallavalitsus
Olemas
Pakri saarte üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
08.02.2007 Kohustuslik Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Olemas
Pakri teadus- ja tööstuspargi (PAKRI) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
05.01.2012 Kaalutletud Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Olemas
Paldiski linnas maaüksustele 58001:003:0048, 58001:003:0029 ja lähialadele kavandatava tuulepargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine Detailplaneering
Harju maakond
10.05.2005 Kohustuslik Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Olemas
Paldiski linnas Peetri 7, 7a, 7b, Peetri 9, 9a, 9b, Peetri 11, Peetri 13, 13a, 13b, Peetri 15, 15a, 15b, 15c, 15d, Peetri 17, 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f, Pakri tn 2, Jaama tee 2, Paldiski raudteejaama katastriüksustel ning Põhja-Sadama ja Jaama tee 2 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
08.02.2007 Kohustuslik Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Olemas
Paldiski linnas Väike-Pakri sadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
08.04.2010 Kaalutletud Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Olemas
Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
20.01.2010 Kohustuslik Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Olemas
Paldiski Lõunasadama kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
28.08.2007 Kaalutletud Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Olemas
Paldiski mnt 110 kinnistule detailplaneeringuga kavandatud tegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
09.04.2014 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Olemas
Paldiski mnt 229 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
19.06.2015 Kaalutletud Pooleli Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Olemas
Paldiski mnt 50 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
19.08.2009 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Olemas
Paldiskis Selja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
09.02.2012 Kaalutletud Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Olemas
Paljassaare põik 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
30.06.2010 Kaalutletud Pooleli Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Olemas
Paljassaare tee 18, 20, 24, 24a, 26a, 28, 28c, 28e, 30, 30a, 30b, 30c, 32, 32b, 32c, 32d kruntide ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
15.04.2009 Kaalutletud Pooleli Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Olemas
Palupera valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
Valga maakond
22.05.2008 Kohustuslik Lõpetatud Palupera Vallavalitsus
Olemas
Peipsiääre valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
22.08.2018 Kohustuslik Algatatud Peipsiääre Vallavalitsus
Olemas
Peipsiääre valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
22.12.2006 Kohustuslik Lõpetatud Peipsiääre Vallavolikogu
Puudub
Perioodi 2014-2020 Euroopa Liidu vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Üle Eesti
20.12.2012 Kohustuslik Lõpetatud Rahandusministeerium
Olemas
Pihkva tn 48A ja 48B kinnistute ja Peipsi järve vahelise ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Jõgeva maakond
26.06.2013 Kaalutletud Lõpetatud Mustvee Linnavalitsus
Olemas
Pihtla valla Sagariste küla tuugenite paigaldamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Saare maakond
10.02.2014 Kaalutletud Lõpetatud Pihtla Vallavalitsus
Olemas
Pirita linnaosas asuva Regati pst 1, 3, 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
05.11.2008 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Olemas
Poslovitsa-Soo ja Poslovitsa-Ranna kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Valga maakond
22.02.2012 Kaalutletud Lõpetatud Otepää Vallavalitsus
Olemas
Puhja valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
28.03.2007 Kohustuslik Lõpetatud Puhja Vallavolikogu
Olemas
Puhkeranna kinnistu detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
01.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud Keila Vallavalitsus
Olemas
Puka vallas Palamuste külas Punga Veski kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
25.09.2008 Kohustuslik Pooleli Puka Vallavalitsus
Olemas
Punane tn 68, 68a, 68b, 70 ja 70a kruntide ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
17.10.2012 Kaalutletud Pooleli Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Olemas
Punane tn 76 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
28.06.2012 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Olemas
Puurmani valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Jõgeva maakond
26.04.2007 Kohustuslik Lõpetatud Puurmani Vallavolikogu
Puudub
Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Üle Eesti
30.05.2013 Kohustuslik Lõpetatud Keskkonnaministeerium
Olemas
Põltsamaa vallas Alastvere külas Krossiraja kinnistu ja lähiala keskkonnamõju strateegiline hindamine Jõgeva maakond
05.10.2012 Kaalutletud Lõpetatud Põltsamaa Vallavalitsus
Olemas
Põltsamaa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Jõgeva maakond
19.12.2013 Kohustuslik Pooleli Põltsamaa Vallavalitsus
Olemas
Põlva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Põlva maakond
16.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud Põlva Maavalitsus
Olemas
Põlvamaa Põlva vald Aarna küla Kadaja lasketiiru detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju strateegilise hindamine Detailplaneering
Põlva maakond
04.02.2010 Kaalutletud Lõpetatud Põlva Vallavalitsus
Olemas
Põlva valla teemaplaneeringu Himmaste ja Peri külade teede teemaplaneering keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Põlva maakond
13.09.2012 Kohustuslik Lõpetatud Põlva Vallavalitsus
Eelmine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Järgmine lk 6/11-st. Kokku 415 kirjet