Keskkonnamõju strateegilise hindamise register (KSH)

Siin on võimalik tutvuda enamiku Keskkonnaametis heaks kiidetud KSH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Liik Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Korraldaja
Olemas
Aaspere Agro OÜ Kõldu veisefarmi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne-Viru maakond
04.09.2012 Kohustuslik Lõpetatud Haljala Vallavalitsus
Olemas
Aasumäe piirkonna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
05.10.2010 Kaalutletud Lõpetatud Kose Vallavalitsus
Olemas
Abja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Viljandi maakond
12.02.2007 Kohustuslik Lõpetatud Abja Vallavalitsus
Olemas
Aheraine detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
10.03.2009 Kaalutletud Lõpetatud Mäetaguse Vallavalitsus
Olemas
Ahja vald Ibaste küla Avitaja kinnistu kalakasvanduse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Põlva maakond
18.11.2015 Kaalutletud Lõpetatud Ahja Vallavalitsus
Olemas
Ahja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Põlva maakond
29.11.2006 Kohustuslik Lõpetatud Ahja Vallavalitsus
Olemas
Alatskivi valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
26.10.2007 Kohustuslik Lõpetatud Alatskivi Vallavalitsus
Olemas
A. Lauteri tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
31.08.2011 Kohustuslik Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Olemas
Albu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Järva maakond
05.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud Albu Vallavalitsus
Olemas
Alexela Terminali laienduse ehk Paldiski linna Pallase piirkond 16 ja 18 ning selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
18.08.2011 Kohustuslik Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Olemas
Ambla valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Järva maakond
19.04.2007 Kohustuslik Lõpetatud Ambla Vallavalitsus
Olemas
Antsla valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Võru maakond
16.09.2008 Kohustuslik Lõpetatud Antsla Vallavalitsus
Olemas
Aruküla 330/110/10kV alajaama ja selle võrku ühendamiseks vajalike 330kV liini sisseviikude Aruküla AJ-Vaida sõlme vahel keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
24.04.2009 Kohustuslik Lõpetatud Raasiku Vallavalitsus, Rae Vallavalitsus
Olemas
Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine aruanne Kõrkküla ja Kestla küla territooriumil Üldplaneering
Lääne-Viru maakond
31.08.2009 Kohustuslik Lõpetatud Aseri Vallavalitsus
Puudub
Aseri valla Oru, Rannu ja Aseriaru küla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulikupargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Lääne-Viru maakond
02.11.2005 Kohustuslik Lõpetatud Aseri Vallavalitsus
Olemas
Astangu tn 7 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
16.06.2010 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Olemas
Audru valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
18.06.2007 Kohustuslik Lõpetatud Audru Vallavalitsus
Olemas
Auvere külas asuva Õlitehase maa-ala detailplaneering Detailplaneering
Ida-Viru maakond
21.10.2010 Kohustuslik Lõpetatud Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Olemas
Ebavere külas Karja katastriüksusele algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne-Viru maakond
24.01.2007 Kaalutletud Lõpetatud Väike-Maarja Vallavalitsus
Olemas
Eesti Elektrijaama uute energiaplokkide (CFB) biomassikütuse ettevalmistamise ja etteande lao maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
31.10.2012 Kaalutletud Lõpetatud Vaivara Vallavalitsus
Puudub
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Üle Eesti
05.11.2012 Kohustuslik Lõpetatud Põllumajandusministeerium
Puudub
"Eesti metsanduse arengukava aastani 2020" keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Üle Eesti
04.08.2009 Kohustuslik Lõpetatud Keskkonnaministeerium
Olemas
Elva linnas Järve tn 1 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
28.08.2008 Kaalutletud Lõpetatud Elva Linnavalitsus
Olemas
Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
28.04.2014 Kohustuslik Lõpetatud Elva Linnavalitsus
Puudub
"Energiamajanduse arengukava aastani 2030" keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Üle Eesti
18.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Arengufond
Puudub
Euroopa merendus- ja kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Üle Eesti
21.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud Põllumajandusministeerium
Olemas
Haabersti linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
25.06.2007 Kohustuslik Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Olemas
Haanja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Võru maakond
12.04.2006 Kohustuslik Lõpetatud Haanja Vallavalitsus
Olemas
Haaslava valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
25.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud Haaslava Vallavalitsus
Olemas
Halinga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
22.11.2007 Kohustuslik Lõpetatud Halinga Vallavalitsus
Olemas
Halliste valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Viljandi maakond
26.02.2008 Kohustuslik Lõpetatud Halliste Vallavalitsus
Olemas
Hanila vallas Esivere külas Tooma II tuulepargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
30.09.2010 Kaalutletud Lõpetatud Hanila Vallavalitsus
Olemas
Harju, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Harju maakond
Lääne maakond
Pärnu maakond
26.10.2011 Kohustuslik Lõpetatud Harju Maavalitsus, Lääne Maavalitsus, Pärnu Maavalitsus
Olemas
Harju maakonna Maardu linna Lao tn 17/1, Lao tn 17/2, Lao tn 17/3 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
26.05.2008 Kaalutletud Lõpetatud Maardu Linnavalitsus
Olemas
Harju maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Harju maakond
Lääne maakond
30.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud Harju Maavalitsus
Olemas
Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Harjumaa kergliiklusteed" keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Harju maakond
27.04.2010 Kohustuslik Lõpetatud Harju Maavalitsus
Olemas
Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0" ja Rapla maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0-92,0" keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Harju maakond
Rapla maakond
07.05.2009 Kohustuslik Lõpetatud Harju Maavalitsus, Rapla Maavalitsus
Olemas
Harjumaal Kuusalu vallas Soorinna külas paiknevate Mõisaääre (35203:001:0124) ja Mäeveeru (35203:001:0123) maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
23.03.2006 Kohustuslik Lõpetatud Kuusalu Vallavalitsus
Olemas
Harjumaal Pakri poolsaarel Paldiski linnas Jaama tn 6C väikesadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
08.04.2010 Kaalutletud Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Olemas
Harjumaal Rae valla Soodevahe ja Veneküla küla Tallinna vangla piirkonna ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
07.07.2011 Kohustuslik Lõpetatud Rae Vallavalitsus
1 2 3 4 5 .. 11 Järgmine lk 1/11-st. Kokku 415 kirjet