Keskkonnamõju strateegilise hindamise register (KSH)

Siin on võimalik tutvuda enamiku Keskkonnaametis heaks kiidetud KSH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Liik Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Korraldaja
Olemas
Põlva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Põlva maakond
05.05.2014 Kohustuslik Lõpetatud Põlva Vallavalitsus
Olemas
Päevakoera tn 32, 35, 41 ja Kõlviku põik 4, 6, 8, 10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
04.03.2015 Kaalutletud Pooleli Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Olemas
Pärnaõie veisefarmi rekonstrueerimine seafarmiks detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
20.03.2012 Kohustuslik Lõpetatud Vändra Vallavalitsus
Olemas
Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute teemaplaneeringu "Kilingi-Nõmme-Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Pärnu maakond
Viljandi maakond
03.12.2013 Kohustuslik Lõpetatud Pärnu Maavalitsus, Viljandi Maavalitsus
Olemas
Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduva teemaplaneeringu koostamise keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Pärnu maakond
27.08.2009 Kohustuslik Pooleli Pärnu Linnavalitsus, Sauga Vallavalitsus, Paikuse Vallavalitsus, Sindi Linnavalitsus, Audru Vallavalitsus, Tahkuranna Vallavalitsus
Olemas
Pärnu linnas Vana-Sauga sadamaala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
26.07.2007 Kaalutletud Lõpetatud Pärnu Linnavalitsus
Olemas
Pärnumaa Häädemeeste ja Saarde vald, Järve külastusala detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
13.09.2006 Kaalutletud Lõpetatud Häädemeeste Vallavalitsus, Saarde Vallavalitsus
Olemas
Pärnu maakonna Paikuse valla tuulepargi teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
15.06.2009 Kohustuslik Pooleli Paikuse Vallavalitsus
Olemas
Pärnu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Pärnu maakond
29.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud Pärnu Maavalitsus
Olemas
Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
25.03.2010 Kohustuslik Lõpetatud Koonga Vallavalitsus
Olemas
Pärnumaal Tahkuranna vallas Reiu külas Golfimetsa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
25.04.2008 Kaalutletud Lõpetatud Tahkuranna Vallavalitsus
Olemas
Pärnumaa, Pärnu linn, Sindi linn, Halinga vald, Are vald, Sauga vald, Paikuse vald, Tahkuranna vald ja Häädemeeste vald. Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu "Põhimaantee 4 (E 67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0" keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Pärnu maakond
27.02.2009 Kohustuslik Lõpetatud Pärnu Maavalitsus
Olemas
Pärnu üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
05.01.2009 Kohustuslik Lõpetatud Pärnu Linnavalitsus
Olemas
Pühalepa valla Suuresadama küla Sadama maa-ala Kännu, Kakri, Kala-Antti, Vanasadama kinnistute ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Hiiu maakond
28.01.2009 Kohustuslik Lõpetatud Pühalepa Vallavalitsus
Olemas
Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
21.03.2006 Kohustuslik Lõpetatud Rae Vallavalitsus
Olemas
Rakvere linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Lääne-Viru maakond
29.09.2008 Kohustuslik Lõpetatud Rakvere Linnavalitsus
Olemas
Rakvere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Lääne-Viru maakond
26.03.2008 Kohustuslik Lõpetatud Rakvere Vallavalitsus
Olemas
Rannamõisa tee 1 kinnistule detailplaneeringuga kavandatud tegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
12.03.2014 Kaalutletud Pooleli Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Olemas
Ranna pst 36 krundi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
16.11.2010 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Olemas
Ranna tee 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
03.06.2015 Kaalutletud Pooleli Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Olemas
Raplamaa Kohila vald Vilivere arendusala osaüldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Rapla maakond
18.12.2007 Kaalutletud Lõpetatud Kohila Vallavalitsus
Olemas
Rapla maakonna, Kohila valla, Salutaguse küla, Salutaguse mõisamaade detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Rapla maakond
19.01.2009 Kaalutletud Lõpetatud Kohila Vallavalitsus
Olemas
Raplamaa maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Järva maakond
Rapla maakond
29.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud Rapla Maavalitsus
Olemas
Raplamaa maakonnaplaneeringu kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Järva maakond
Rapla maakond
11.08.2010 Kohustuslik Lõpetatud Rapla Maavalitsus
Olemas
Rapla valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Rapla maakond
28.06.2007 Kohustuslik Lõpetatud Rapla Vallavalitsus
Olemas
Reku sadamaala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
30.06.2014 Kohustuslik Lõpetatud Puhja Vallavalitsus
Olemas
Relva maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
19.09.2008 Kaalutletud Lõpetatud Vaivara Vallavalitsus
Olemas
Ridala valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Lääne maakond
27.04.2006 Kohustuslik Lõpetatud Ridala Vallavalitsus
Puudub
"Riigi jäätmekava 2014-2020" keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Üle Eesti
01.11.2012 Kohustuslik Lõpetatud Keskkonnaministeerium
Olemas
Riigiküla kalmistu jäätmekava keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Ida-Viru maakond
08.04.2010 Kohustuslik Lõpetatud Vaivara Vallavalitsus
Olemas
Risti vallas Risti alevikus kinnistute Lihula mnt 11, Lihula mnt 13 ja Rosna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne maakond
10.05.2007 Kaalutletud Lõpetatud Risti Vallavalitsus
Olemas
Rutikvere mõisa, Apteegi ja Keldri kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Järva maakond
12.04.2012 Kaalutletud Lõpetatud Koigi Vallavalitsus
Olemas
Rõngu vallas endise Kubja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
26.06.2008 Kaalutletud Lõpetatud Rõngu Vallavalitsus
Olemas
Rõngu valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
30.03.2006 Kohustuslik Lõpetatud Rõngu vallavalitsus/volikogu
Olemas
Rõuge, Pärlijõe Vesiveski maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Võru maakond
25.03.2009 Kaalutletud Lõpetatud Rõuge Vallavalitsus
Olemas
Ränilinna linnaosa (Aardla, Ringtee ja Raudtee tänavate ning Ülenurme valla piiri vahelise ala) üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
17.03.2011 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Olemas
Saadjärve ümbruse teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Tartu maakond
08.10.2009 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Vallavalitsus, Tabivere Vallavalitsus
Olemas
Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringute tuuleenergeetika teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Hiiu maakond
Lääne maakond
Pärnu maakond
Saare maakond
26.08.2009 Kohustuslik Lõpetatud Hiiu Maavalitsus, Lääne Maavalitsus, Pärnu Maavalitsus, Saare Maavalitsus
Olemas
Saaremaa Kihelkonna valla Kehila küla Kesknõmme Kalakasvatuse maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Saare maakond
27.01.2009 Kaalutletud Lõpetatud Kihekonna Vallavalitsus
Olemas
Saare maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Saare maakond
10.10.2013 Kohustuslik Lõpetatud Saare Maavalitsus
Eelmine 1 .. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Järgmine lk 7/11-st. Kokku 415 kirjet