Keskkonnamõju strateegilise hindamise register (KSH)

Siin on võimalik tutvuda enamiku Keskkonnaametis heaks kiidetud KSH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Liik Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Korraldaja
Olemas
Tartu kesklinna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
16.12.2010 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Olemas
Tartu Lennuvälja rekonstrueerimise keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
31.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud Ülenurme vallavalitsus/volikogu
Olemas
Tartu linnas Narva mnt 78, 80, 82 ja Staadioni tn 4 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
10.06.2008 Kaalutletud Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Olemas
Tartu linnas Surnuaia tn 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
10.02.2011 Kaalutletud Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Olemas
Tartu linna transpordi arengukava 2012-2020 keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Tartu maakond
08.06.2010 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Olemas
Tartu linna transpordi arengukava keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Tartu maakond
13.03.2007 Kaalutletud Pooleli -
Olemas
Tartu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
18.12.2014 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Olemas
Tartu linna üldplaneeringu teemaplaneeringu "Vabaplaneeringuga alade parkimispõhimõtted" keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
22.12.2011 Kaalutletud Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Olemas
Tartumaal, Laeva vallas, Kärevere külas, Kalda kinnistu DP KSH Detailplaneering
Tartu maakond
17.10.2006 Kaalutletud Lõpetatud Laeva Vallavalitsus
Olemas
Tartumaal Luunja vallas Lohkva külas Tarmeko KV OÜ tootmisterritooriumi detailplaneeringu KSH Detailplaneering
Tartu maakond
14.04.2014 Kaalutletud Pooleli Luunja Vallavalitsus
Olemas
Tartumaal Nõo vallas Järiste külas asuvate Terkari (52801:001:0094) ja Lalli (52801:001:0023) kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
15.11.2007 Kaalutletud Lõpetatud Nõo Vallavalitsus
Olemas
Tartumaa maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Põlva maakond
Tartu maakond
03.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Maavalitsus
Olemas
Tartumaa Piirissaare valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
25.06.2014 Kohustuslik Lõpetatud Piirissaare Vallavalitsus
Olemas
Tartumaa Tervisepordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
15.09.2016 Kaalutletud Lõpetatud Rõngu Vallavalitsus
Olemas
Tartu mnt 13 ja Tartu mnt 15 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
26.06.2013 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Olemas
Tartu mnt 84c kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
01.04.2015 Kaalutletud Pooleli Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Olemas
Tartu vallas Tila külas Pelleti, Kivvestiku ja Veski maaüksuse detailplaneeringu KSH Detailplaneering
Tartu maakond
18.10.2017 Kaalutletud Lõpetatud Tartu Vallavalitsus
Olemas
Tartu valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
18.10.2006 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Vallavalitsus
Olemas
Tarvastu vallas Jakobimõisa ja Tinnikuru külas Tarvastu paisjärve puhkeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Viljandi maakond
18.12.2012 Kaalutletud Pooleli Tarvastu Vallavalitsus
Olemas
Tarvastu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Viljandi maakond
18.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud Tarvastu Vallavalitsus
Olemas
Teemaplaneeringu "Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine" keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Harju maakond
26.11.2008 Kohustuslik Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Olemas
Teemaplaneeringu "Paide linna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine" keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Järva maakond
17.04.2008 Kohustuslik Lõpetatud Paide Linnavalitsus
Olemas
Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
29.07.2009 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Olemas
Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
17.04.2012 Kaalutletud Lõpetatud Vändra Vallavalitsus
Olemas
Torgu valla sisemaa osaüldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Saare maakond
28.02.2008 Kohustuslik Lõpetatud Torgu Vallavalitsus
Olemas
Tori valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
20.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud Tori Vallavalitsus
Puudub
Transpordi arengukava 2014-2020 keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Üle Eesti
09.11.2012 Kohustuslik Lõpetatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Olemas
Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
Jõgeva maakond
23.04.2009 Kohustuslik Lõpetatud Iisaku Vallavalitsus, Alajõe Vallavalitsus, Tudulinna Vallavalitsus, Lohusuu Vallavalitsus
Olemas
Tuule ja Jaanuse kinnistute detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Saare maakond
20.06.2008 Kohustuslik Lõpetatud Mustjala Vallavalitsus
Olemas
Tähetorni tn 90, 90b, 96 ja Paldiski mnt 241, 241d, 243a, 243b kinnistute detailplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
08.10.2008 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Olemas
Tähetorni tn 98 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
21.10.2009 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Olemas
Tähtvere vald Vorbuse küla Jõekalda, Ööbiku tee 8, 10 ja 12 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
17.12.2010 Kohustuslik Pooleli Tähtvere Vallavalitsus
Olemas
Tähtvere vallas Vorbuse külas asuva Vorbusemäe puhkeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
20.06.2014 Kaalutletud Lõpetatud Tähtvere Vallavalitsus
Olemas
Tööstuse tn 10 (Kallaste linn) kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
15.03.2011 Kaalutletud Lõpetatud Kallaste Linnavalitsus
Olemas
Türi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Järva maakond
30.08.2006 Kohustuslik Lõpetatud Türi Vallavalitsus
Olemas
Unimudila maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
20.11.2008 Kohustuslik Lõpetatud Luunja Vallavolikogu
Olemas
Uus-Kiviõli kaevanduse kaevise lintkonveieri ja teenindustee, kaevise veokonveieri- ja abikallakšahti ja väljapumbatava vee settebasseini maa ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
17.11.2011 Kaalutletud Lõpetatud Maidla Vallavalitsus
Olemas
Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu objektide teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Ida-Viru maakond
18.10.2013 Kohustuslik Lõpetatud Lüganuse Vallavalitsus
Olemas
Uusküla küla Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadama 3r kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
12.05.2009 Kohustuslik Lõpetatud Jõelähtme Vallavalitsus
Olemas
Vabaõhumuuseumi tee 81 kinnistu detailplaneeringu ning Vabaõhumuuseumi tee 83 ja 83a kinnistu detailplaneeringu ühine KSH Detailplaneering
Harju maakond
18.08.2014 Kaalutletud Pooleli Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Eelmine 1 .. 5 6 7 8 9 10 11 Järgmine lk 9/11-st. Kokku 415 kirjet