Keskkonnamõju strateegilise hindamise register (KSH)

Siin on võimalik tutvuda enamiku Keskkonnaametis heaks kiidetud KSH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Liik Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Korraldaja
Olemas
Vahtra Suurfarmi laiendamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
15.12.2010 Kaalutletud Lõpetatud Saarde Vallavalitsus
Olemas
Vaivara valla osa üldplaneeringu "Olulise ruumilise mõjuga Auvere ja Arumäe küla tuulepargi asukohavaliku määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
25.11.2010 Kohustuslik Pooleli Vaivara Vallavalitsus
Olemas
Vaivara vallas Olgina alevikus ja Tõrvajõe ning Peeteristi külas asuva Futura detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
07.02.2008 Kohustuslik Lõpetatud Vaivara Vallavalitsus
Olemas
Vaivara valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
28.02.2008 Kohustuslik Lõpetatud Vaivara Vallavalitsus
Olemas
Valga maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Valga maakond
16.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud Valga Maavalitsus
Olemas
Valgjärve vallas Sulaoja külas Kuula maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Põlva maakond
21.01.2014 Kaalutletud Lõpetatud Valgjärve Vallavalitsus
Olemas
Valjala valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Saare maakond
29.05.2007 Kohustuslik Lõpetatud Valjala Vallavalitsus
Olemas
Vana-Nurme kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
02.02.2006 Kaalutletud Lõpetatud Kuusalu Vallavalitsus
Olemas
Vana-Vesiveski maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Võru maakond
11.03.2009 Kaalutletud Lõpetatud Vastseliina Vallavalitsus
Olemas
Vara valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
31.10.2006 Kohustuslik Lõpetatud Vara vallavalitsus
Olemas
Varbla valla tuuleenergeetika teemaplaneeringuga kavandatud tegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
27.06.2012 Kohustuslik Lõpetatud Varbla Vallavalitsus
Olemas
Vasalemma valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
02.10.2007 Kohustuslik Lõpetatud Vasalemma Vallavalitsus
Olemas
Vastse-Kuuste valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Põlva maakond
23.02.2006 Kohustuslik Lõpetatud Vastse-Kuuste Vallavalitsus
Olemas
Verevi järve rannaala detailplaneeringu KSH Detailplaneering
Tartu maakond
18.06.2018 Kaalutletud Lõpetatud Elva Vallavalitsus
Olemas
Veskioja ja Jõeääre kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
23.04.2010 Kohustuslik Lõpetatud Tähtvere Vallavalitsus
Olemas
Vetevana ja Alaotsa kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Võru maakond
19.08.2010 Kaalutletud Lõpetatud Misso Vallavalitsus
Olemas
Vihula mõisa maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne-Viru maakond
13.11.2008 Kaalutletud Lõpetatud Vihula Vallavalitsus
Olemas
Vihula valla üldplaneeringut muutva Sakussaare küla Orumäe kinnistu paraplaani ja mudellennunduse õppe- ja treeninglendude ning spordiürituste keskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne-Viru maakond
11.06.2015 Kaalutletud Lõpetatud Vihula Vallavalitsus
Olemas
Viimsi aleviku ja lähiala üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
14.02.2006 Kohustuslik Pooleli Viimsi Vallavalitsus
Olemas
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringu "Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik" keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
12.09.2006 Kohustuslik Lõpetatud Viimsi Vallavalitsus
Olemas
Viimsi vallas Muuga külas Muuga sadamas Koorma 2a ja Virna 3 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
28.01.2011 Kohustuslik Lõpetatud Viimsi Vallavalitsus
Olemas
Viimsi vallas Prangli saarel Lääneotsa külas Mölgisilla kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
01.04.2011 Kaalutletud Lõpetatud Viimsi Vallavalitsus
Olemas
Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringu "Viimsi valla teedevõrk; sõidu- ja kergliiklusteed" keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
27.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud Viimsi Vallavalitsus
Olemas
Viiratsi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Viljandi maakond
28.04.2005 Kohustuslik Lõpetatud Viiratsi Vallavalitsus
Olemas
Viljandi järve sõudeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Viljandi maakond
30.10.2014 Kohustuslik Pooleli Viljandi Linnavalitsus
Olemas
Viljandi järve ümbruse tervikliku arendamise kava keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Viljandi maakond
06.10.2008 Kohustuslik Lõpetatud Viljandi Linnavalitsus
Olemas
Viljandi linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Viljandi maakond
09.04.2007 Kohustuslik Lõpetatud Viljandi Linnavalitsus
Olemas
Viljandimaal Suure-Jaani vallas Vihi külas Tamme Veski minihüdroelektrijaama ja kalakasvatuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Viljandi maakond
27.04.2006 Kaalutletud Lõpetatud Suure-Jaani Vallavalitsus
Olemas
Viljandimaa maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Viljandi maakond
04.02.2014 Kohustuslik Lõpetatud Viljandi Maavalitsus
Olemas
Viljandi maantee laienduse teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Tartu maakond
15.10.2010 Kohustuslik Lõpetatud Tähtvere Vallavalitsus, Ülenurme Vallavalitsus
Olemas
Virduka Golfiväljaku maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne maakond
16.11.2006 Kohustuslik Lõpetatud Taebla Vallavalitsus
Olemas
Viru Keemia Grupp AS põlevkiviõlide järeltöötluse kompleksi rajamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
04.10.2011 Kaalutletud Lõpetatud Kohtla-Järve Linnavalitsus
Olemas
Vissi külas asuva katastriüksuse 5281:0006:0014 osa (Vapramäe loodusmaja) DP KSH Detailplaneering
Tartu maakond
15.03.2007 Kaalutletud Lõpetatud Nõo Vallavalitsus
Olemas
VOPAK E.O.S Lonessa naftasaaduste terminali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
15.05.2012 Kohustuslik Lõpetatud Viimsi Vallavalitsus
Olemas
Vorbuse küla Maa-allika, Õnneallika ja Eluallika katastriüksuste ja lähiala DP KSH Detailplaneering
Tartu maakond
29.09.2017 Kaalutletud Algatatud Tartu Linnavalitsus
Olemas
Vormsi valla teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Lääne maakond
28.05.2012 Kohustuslik Lõpetatud Vormsi Vallavalitsus
Olemas
Võidu tänava, Tööstuse tänava ja linna põhjapiiri vahelise ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
29.06.2011 Kaalutletud Lõpetatud Kallaste Linnavalitsus
Olemas
Võnnu valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
01.11.2007 Kohustuslik Lõpetatud Võnnu Vallavalitsus
Olemas
Võrnu külas paikneva Ojamaa kaevanduse tootmiskeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
26.01.2010 Kaalutletud Lõpetatud Mäetaguse Vallavalitsus
Olemas
Võru maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Võru maakond
12.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud Võru Maavalitsus
Eelmine 1 .. 6 7 8 9 10 11 Järgmine lk 10/11-st. Kokku 415 kirjet