Keskkonnamõju strateegilise hindamise register (KSH)

Siin on võimalik tutvuda enamiku Keskkonnaametis heaks kiidetud KSH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Nimetus Liik Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Korraldaja
Olemas
Võrumaal, Võru vallas, Verijärve külas asuva Kirepi Vesiveski I maatüki detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Võru maakond
10.09.2008 Kohustuslik Lõpetatud Võru Vallavalitsus
Olemas
Võrumaa, Võru valla, Koloreino küla, Sossi maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõjustrateegiline hindamine Detailplaneering
Võru maakond
09.05.2007 Kaalutletud Lõpetatud Võru Vallavalitsus
Olemas
Võrusoo tööstusala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Võru maakond
09.10.2013 Kohustuslik Lõpetatud Võru Linnavalitsus
Olemas
Võsu aleviku Vana-Lepispäe maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne-Viru maakond
14.06.2012 Kohustuslik Lõpetatud Vihula Vallavalitsus
Olemas
Väike-Maarja vallas Ebavere külas asuva Mesiniku katastriüksuse maa-alale koostatava detailplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne-Viru maakond
28.08.2014 Kaalutletud Lõpetatud Väike-Maarja Vallavalitsus
Olemas
Väike-Roomassaare poolsaare detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Saare maakond
08.12.2009 Kohustuslik Lõpetatud Kuressaare Linnavalitsus
Olemas
Vändra valla Vändra piirkonna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
17.06.2008 Kohustuslik Lõpetatud Vändra Vallavalitsus
Olemas
Vääna-Jõesuu külas Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina tee 34, Aruheina 36 maaüksuste ja Keila metskond 1 maaüksuse osa ning nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
18.12.2014 Kaalutletud Lõpetatud Harku Vallavalitsus
Olemas
Väätsa vallas Lõõla külas Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Järva maakond
30.08.2012 Kaalutletud Lõpetatud Väätsa Vallavalitsus
Olemas
Väätsa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Järva maakond
02.02.2006 Kohustuslik Lõpetatud Väätsa Vallavalitsus
Olemas
Õppe- ja rekreatsioonikeskus Meele Vald väljaarendamise kava keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Harju maakond
30.06.2009 Kohustuslik Lõpetatud Jõelähtme Vallavalitsus
Olemas
Ülenurme valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
17.03.2015 Kohustuslik Pooleli Ülenurme Vallavalitsus
Olemas
Ülenurme valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
27.10.2006 Kohustuslik Lõpetatud Ülenurme Vallavolikogu
Olemas
Ülenurme v Soninaste k Naadi kinnistu DP KSH Detailplaneering
Tartu maakond
31.01.2006 Kaalutletud Algatatud Ülenurme Vallavalitsus
Puudub
Üleriigilise planeeringu "Eesti 2030+" keskkonnamõju strateegiline hindamine Üleriigiline planeering
Üle Eesti
16.02.2010 Kohustuslik Lõpetatud Siseministeerium
Eelmine 1 .. 7 8 9 10 11 lk 11/11-st. Kokku 415 kirjet