Siin on võimalik tutvuda enamiku Keskkonnaametis heaks kiidetud KSH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Ava detailotsing ↓
Sulge detailotsing ↑
Nimetus Liik Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Korraldaja
Keila vald Laoküla küla Raja maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
10.10.2007 Kaalutletud Lõpetatud Keila Vallavalitsus
Kihelkonna valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Saare maakond
05.11.2007 Kohustuslik Lõpetatud Kihelkonna Vallavalitsus
Kiili valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
13.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud Kiili Vallavalitsus
Kikepera harjutusväljaku arendusprogrammi keskkonnamõju strateegiline hindamine Programm
Pärnu maakond
30.09.2010 Kohustuslik Lõpetatud Kaitseministeerium
Kiltsi tööstusala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne maakond
06.01.2011 Kaalutletud Lõpetatud Ridala Vallavalitsus
Kirikulahe ja Künaaugu äärse maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Hiiu maakond
13.05.2011 Kaalutletud Lõpetatud Kõrgessaare Vallavalitsus
Kiviräbi ja Uue-Räbi maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Viljandi maakond
31.03.2010 Kaalutletud Lõpetatud Tarvastu Vallavalitsus
Kiviõli linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
29.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud Kiviõli Linnavalitsus
Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030 keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Üle Eesti
25.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud Keskkonnaministeerium, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Klooga harjutusvälja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
09.02.2009 Kohustuslik Lõpetatud Keila Vallavalitsus
Kloogaranna ranna-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
08.07.2009 Kaalutletud Lõpetatud Keila Vallavalitsus
Kohila vallas Kohila alevis hüdrojõujaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Rapla maakond
29.08.2011 Kohustuslik Lõpetatud Kohila Vallavalitsus
Kohtla-Järve, Ehitajate tn 128D maa-alal asuva õlijäätmete (ümber)töötlemistehase keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
11.10.2006 Kohustuslik Lõpetatud Kohtla-Järve Linnavalitsus
Kohtla valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
02.03.2011 Kohustuslik Lõpetatud Kohtla Vallavalitsus
Kolde pst 75 ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
22.06.2011 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kolkja sadama puhkeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
22.06.2012 Kaalutletud Lõpetatud Peipsiääre Vallavalitsus
Konguta valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
14.05.2007 Kohustuslik Lõpetatud Konguta Vallavolikogu
Koru I, Koru V, Koru VI ja Laagri alajaama kinnistute ühise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
27.03.2008 Kaalutletud Lõpetatud Saue Vallavalitsus
Kose vald, Metsaka detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
09.01.2006 Kaalutletud Lõpetatud Kose Vallavalitsus
Kose vallas Karla külas Tünni kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
28.03.2011 Kaalutletud Lõpetatud Kose Vallavalitsus
Kose valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
26.10.2006 Kohustuslik Lõpetatud Kose Vallavalitsus
Kriisapõllu kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
19.01.2011 Kaalutletud Lõpetatud Haaslava Vallavalitsus
KSH Ropka silla, selle juurdepääsude ja sadamaraudtee koridori (lõigus Väike kaar - Turu tn) Tartu maakond
01.11.2005 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Kudjape kalmistu laienduse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Saare maakond
16.10.2007 Kaalutletud Lõpetatud Kaarma Vallavalitsus
Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Muu
Saare maakond
24.09.2009 Kohustuslik Lõpetatud Kuressaare Linnavalitsus, Kaarma Vallavalitsus
Kuressaare linn Roomassaare tee 12 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Saare maakond
07.04.2015 Kohustuslik Lõpetatud Kuressaare Linnavalitsus
Kuusalu valla Raudsilla (35203:001:0064) ja TagaRaudsilla (35203:001:1690) maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
27.10.2005 Kaalutletud Lõpetatud Kuusalu Vallavalitsus
Kuusalu vallas Kaberla külas Mikle ja Välja kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
29.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud Kuusalu Vallavalitsus
Kuusalu vallas, Valkla külas paikneva Valkla Ranna, Restoran Valkla Ranna, Männisalu, Metsatare ja Metsakuru kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
13.03.2008 Kaalutletud Lõpetatud Kuusalu Vallavalitsus
Kuusalu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
17.06.2009 Kohustuslik Pooleli Kuusalu Vallavalitsus
Kõlleste valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Põlva maakond
31.01.2007 Kohustuslik Lõpetatud Kõlleste Vallavalitsus
Kõue valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
25.01.2007 Kohustuslik Lõpetatud Kõue Vallavalitsus
Käsmu sadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne-Viru maakond
12.06.2014 Kaalutletud Lõpetatud Vihula Vallavalitsus
Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Valga maakond
20.03.2014 Kaalutletud Lõpetatud Otepää Vallavalitsus
Laeva valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
17.10.2006 Kohustuslik Lõpetatud Laeva Vallavalitsus
Lageda kinnistu (51301:013:0023) ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
30.06.2009 Kaalutletud Lõpetatud Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Laimjala valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Saare maakond
14.02.2008 Kohustuslik Lõpetatud Laimjala Vallavalitsus
Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
24.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Lasva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Võru maakond
21.11.2006 Kohustuslik Lõpetatud Lasva Vallavalitsus
Lavassaare valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
09.02.2010 Kohustuslik Lõpetatud Lavassaare Vallavalitsus
Liisu, Näki tee, Sirli, Andre, Allikavärava, Simmu kinnistute ja nende lähialade detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
17.12.2010 Kohustuslik Lõpetatud Tähtvere Vallavalitsus
Liivamäe detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Võru maakond
22.06.2007 Kaalutletud Lõpetatud Rõuge Vallavalitsus
Linnaveski paisjärve detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Viljandi maakond
21.09.2007 Kaalutletud Lõpetatud Tarvastu Vallavalitsus
Loo aleviku, Liivamäe küla, Saha küla ja Nehatu küla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
27.04.2006 Kohustuslik Lõpetatud Jõelähtme Vallavalitsus
"Looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava 2010-2020" keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Üle Eesti
16.06.2009 Kohustuslik Lõpetatud Keskkonnaministeerium
Luke mõisapargi detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
06.01.2003 Kaalutletud Lõpetatud Nõo Vallavalitsus
Luunja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
28.08.2014 Kohustuslik Pooleli Luunja Vallavalitsus
Luunja valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
14.09.2006 Kohustuslik Lõpetatud Luunja vallavolikogu
Läänemaa Hanila vallas Pivarootsi külas Uus-Meremäe ja Simo kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne maakond
30.03.2012 Kaalutletud Lõpetatud Hanila Vallavalitsus
Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Lääne maakond
Pärnu maakond
20.06.2014 Kohustuslik Lõpetatud Lääne Maavalitsus
Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Lääne maakond
07.11.2014 Kohustuslik Lõpetatud Lääne Maavalitsus
Lääne maakonna Risti valla Risti Golfiklubi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne maakond
25.02.2009 Kohustuslik Lõpetatud Risti Vallavalitsus
Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Lääne-Viru maakond
30.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud Lääne-Viru Maavalitsus
Lääne-Virumaal Sõmeru vallas asuva Papiaru lauda (77004:001:0027) maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne-Viru maakond
25.03.2008 Kaalutletud Lõpetatud Sõmeru Vallavalitsus
Lääne-Virumaal Vihula vallas Kakuvälja külas asuva Kadaka maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne-Viru maakond
10.04.2008 Kaalutletud Lõpetatud Vihula Vallavalitsus
Lüganuse valla olulise ruumilise mõjuga objekti ("Varja" tuulikupargi) asukohavaliku teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
25.01.2007 Kohustuslik Lõpetatud Lüganuse Vallavalitsus
Lydia Koidula 19c kinnistu (51301:011:0006) ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
26.05.2010 Kaalutletud Lõpetatud Narva-Jõesuu Linnavalitsus
"Maagaasi D-kategooria torustiku Saue vallas, Keila vallas ja Keila linnas paiknemise teemaplaneeringute" Saue vald ja Keila linn keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Harju maakond
17.10.2006 Kohustuslik Lõpetatud Saue Vallavalitsus, Keila Vallavalitsus, Keila Linnavalitsus
Maakonnaplaneeringu "Lääne-Viru maakonna rannikuala" keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Lääne-Viru maakond
17.03.2009 Kohustuslik Lõpetatud Lääne-Viru Maavalitsus
Maardu linna Paemurru 5, Kaarle, Risti, Keldre 1, Keldre 2, Riigimaa 1, Riigimaa 5, Riigimaa 6, Riigimaa 21 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
30.05.2012 Kohustuslik Lõpetatud Maardu Linnavalitsus
Maardu linnas asuva Rööpa IA (44603:002:0126) kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
06.10.2010 Kaalutletud Lõpetatud Maardu Linnavalitsus
Majaka 2, 2b ja Salavat Juljeva tee maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
19.06.2007 Kaalutletud Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Maleva tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
22.05.2013 Kaalutletud Pooleli Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Meeksi valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Põlva maakond
22.11.2006 Kohustuslik Lõpetatud Meeksi Vallavalitsus
Meremäe valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Võru maakond
26.06.2013 Kohustuslik Lõpetatud Meremäe Vallavalitsus
Miiduranna sadama maa-ala ja kinnistute Laineoru tee 5, Pagari, Madise tee 9 ja 12 ning osaliselt Miidu ühismaa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
15.02.2008 Kaalutletud Lõpetatud Viimsi Vallavalitsus
Mikitamäe valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Põlva maakond
29.08.2007 Kohustuslik Lõpetatud Mikitamäe Vallavalitsus
Muhu valla Nõmmküla küla Kalatööstuse ja Toomu-Mihkli maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Saare maakond
03.07.2006 Kaalutletud Lõpetatud Muhu Vallavalitsus
Muhu valla Pallasmaa küla Mihkli maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Saare maakond
31.10.2006 Kaalutletud Lõpetatud Muhu Vallavalitsus
Muraste küla Sisekaitseakadeemia ja selle juurdepääsutee ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
24.09.2009 Kaalutletud Pooleli Harku Vallavalitsus
Mustamäe tee 3 ja 3a detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
16.11.2011 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Mustanina küla Pumbajaamade maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
26.05.2011 Kohustuslik Lõpetatud Vaivara Vallavalitsus
Mustjala valla Külade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Saare maakond
20.12.2007 Kohustuslik Lõpetatud Mustjala Vallavalitsus
Muuga pump-hüdroakumulatsioonijaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
01.07.2010 Kaalutletud Lõpetatud Jõelähtme Vallavalitsus
Mõisaküla linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Viljandi maakond
23.11.2006 Kohustuslik Lõpetatud Mõisaküla Linnavalitsus
Mõniste vallas Metsavenna, Laane, Saeveski ja Veski maaüksuste (Metsavenna talu) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Võru maakond
28.04.2009 Kaalutletud Lõpetatud Mõniste Vallavalitsus
Mõniste valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Võru maakond
29.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud Mõniste Vallavalitsus
Mäealuse maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
24.05.2007 Kaalutletud Lõpetatud Vaivara Vallavalitsus
Mäepealse tn 21 ja 25 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
18.06.2014 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Mäetaguse valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
30.05.2013 Kohustuslik Lõpetatud Mäetaguse Vallavalitsus
Mäksa valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
24.04.2006 Kohustuslik Lõpetatud Mäksa Vallavalitsus, Mäksa Vallavolikogu
Männiliiva tn 6 ja J. Sütiste tee 27a kruntide detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
31.10.2012 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Märdi kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
16.09.2009 Kaalutletud Lõpetatud Otepää Vallavalitsus
Narva-Jõesuu, Kalda tn 73 ja 73A ja lähiala detailplaneeringu KSH Detailplaneering
Ida-Viru maakond
09.05.2007 Kohustuslik Lõpetatud Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
28.05.2014 Kohustuslik Lõpetatud Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva linnas asuva A. Puškini 23a maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
17.04.2014 Kaalutletud Lõpetatud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Narva linnas asuva Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
05.06.2008 Kohustuslik Lõpetatud Narva Linnavalitsuse
Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
17.04.2008 Kohustuslik Lõpetatud Narva Linnavalitsus
Narva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
15.05.2008 Kohustuslik Lõpetatud Narva Linnavalitsus
Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
14.08.2008 Kohustuslik Lõpetatud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Nissi vallas Jaanika külas Tõnu kinnistutele detailplaneeringuga planeeritud arendustegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
18.12.2007 Kaalutletud Pooleli Nissi Vallavalitsus
Nissi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
21.04.2007 Kohustuslik Lõpetatud Nissi Vallavalitsus
Nõva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Lääne maakond
16.02.2006 Kohustuslik Lõpetatud Nõva Vallavalitsus
Obinitsa järve ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Võru maakond
19.12.2012 Kohustuslik Lõpetatud Meremäe Vallavalitsus
Oja 7 detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
13.11.2007 Kaalutletud Lõpetatud Elva Linnavalitsus
Olulise ruumilise mõjuga Aidu tuulepargi, seda toetava infrastruktuuri ja rekreatsioonialade ning lasketiiru asukohavaliku teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
30.04.2009 Kohustuslik Lõpetatud Maidla Vallavalitsus
Orava valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Võru maakond
12.09.2007 Kohustuslik Lõpetatud Orava Vallavalitsus
Oruoja kinnistu ja sellega piirnevate alade detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Võru maakond
29.08.2007 Kaalutletud Lõpetatud Rõuge Vallavalitsus
Otepää valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Valga maakond
31.08.2006 Kohustuslik Lõpetatud Otepää Vallavalitsus
Otsa kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
29.10.2008 Kaalutletud Lõpetatud Hanila Vallavalitsus
Eelmine 1 2 3 4 5 Järgmine lk 2/5-st. Kokku 413 kirjet