Siin on võimalik tutvuda enamiku Keskkonnaametis heaks kiidetud KSH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Ava detailotsing ↓
Sulge detailotsing ↑
Nimetus Liik Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Korraldaja
OÜ 4E Biofond poolt Vinni valda Vinni alevikku Vilgu maaüksusele sea- ja veiselägast metaankääritamise teel biogaasijaama, biogaasi transportimiseks Vinni katlamajja torujuhtme ja katlamajja biogaasist elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama ehitamise ja kasutamise keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne-Viru maakond
30.10.2008 Kaalutletud Lõpetatud Vinni Vallavalitsus
Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistute detailplaneeringu KSH Detailplaneering
Jõgeva maakond
17.02.2016 Kaalutletud Lõpetatud Pajusi Vallavalitsus
Paide valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Järva maakond
14.09.2006 Kohustuslik Lõpetatud Paide Vallavalitsus
Paikuse vallas Vesiroosi tn 3 ja 5 maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
16.03.2009 Kohustuslik Lõpetatud Paikuse Vallavalitsus
Paistu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Viljandi maakond
20.01.2006 Kohustuslik Lõpetatud Paistu Vallavalitsus
Pakri saarte üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
08.02.2007 Kohustuslik Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Pakri teadus- ja tööstuspargi (PAKRI) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
05.01.2012 Kaalutletud Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Paldiski linnas maaüksustele 58001:003:0048, 58001:003:0029 ja lähialadele kavandatava tuulepargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine Detailplaneering
Harju maakond
10.05.2005 Kohustuslik Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Paldiski linnas Peetri 7, 7a, 7b, Peetri 9, 9a, 9b, Peetri 11, Peetri 13, 13a, 13b, Peetri 15, 15a, 15b, 15c, 15d, Peetri 17, 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f, Pakri tn 2, Jaama tee 2, Paldiski raudteejaama katastriüksustel ning Põhja-Sadama ja Jaama tee 2 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
08.02.2007 Kohustuslik Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Paldiski linnas Väike-Pakri sadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
08.04.2010 Kaalutletud Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
20.01.2010 Kohustuslik Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Paldiski Lõunasadama kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
28.08.2007 Kaalutletud Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Paldiski mnt 110 kinnistule detailplaneeringuga kavandatud tegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
09.04.2014 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Paldiski mnt 229 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
19.06.2015 Kaalutletud Pooleli Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Paldiski mnt 50 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
19.08.2009 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Paldiskis Selja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
09.02.2012 Kaalutletud Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Paljassaare põik 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
30.06.2010 Kaalutletud Pooleli Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Paljassaare tee 18, 20, 24, 24a, 26a, 28, 28c, 28e, 30, 30a, 30b, 30c, 32, 32b, 32c, 32d kruntide ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
15.04.2009 Kaalutletud Pooleli Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Palupera valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
Valga maakond
22.05.2008 Kohustuslik Lõpetatud Palupera Vallavalitsus
Peipsiääre valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
22.08.2018 Kohustuslik Algatatud Peipsiääre Vallavalitsus
Peipsiääre valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
22.12.2006 Kohustuslik Lõpetatud Peipsiääre Vallavolikogu
Perioodi 2014-2020 Euroopa Liidu vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Üle Eesti
20.12.2012 Kohustuslik Lõpetatud Rahandusministeerium
Pihkva tn 48A ja 48B kinnistute ja Peipsi järve vahelise ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Jõgeva maakond
26.06.2013 Kaalutletud Lõpetatud Mustvee Linnavalitsus
Pihtla valla Sagariste küla tuugenite paigaldamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Saare maakond
10.02.2014 Kaalutletud Lõpetatud Pihtla Vallavalitsus
Pirita linnaosas asuva Regati pst 1, 3, 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
05.11.2008 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Poslovitsa-Soo ja Poslovitsa-Ranna kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Valga maakond
22.02.2012 Kaalutletud Lõpetatud Otepää Vallavalitsus
Puhja valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
28.03.2007 Kohustuslik Lõpetatud Puhja Vallavolikogu
Puhkeranna kinnistu detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
01.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud Keila Vallavalitsus
Puka vallas Palamuste külas Punga Veski kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
25.09.2008 Kohustuslik Pooleli Puka Vallavalitsus
Punane tn 68, 68a, 68b, 70 ja 70a kruntide ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
17.10.2012 Kaalutletud Pooleli Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Punane tn 76 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
28.06.2012 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Puurmani valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Jõgeva maakond
26.04.2007 Kohustuslik Lõpetatud Puurmani Vallavolikogu
Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Üle Eesti
30.05.2013 Kohustuslik Lõpetatud Keskkonnaministeerium
Põltsamaa vallas Alastvere külas Krossiraja kinnistu ja lähiala keskkonnamõju strateegiline hindamine Jõgeva maakond
05.10.2012 Kaalutletud Lõpetatud Põltsamaa Vallavalitsus
Põltsamaa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Jõgeva maakond
19.12.2013 Kohustuslik Pooleli Põltsamaa Vallavalitsus
Põlva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Põlva maakond
16.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud Põlva Maavalitsus
Põlvamaa Põlva vald Aarna küla Kadaja lasketiiru detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju strateegilise hindamine Detailplaneering
Põlva maakond
04.02.2010 Kaalutletud Lõpetatud Põlva Vallavalitsus
Põlva valla teemaplaneeringu Himmaste ja Peri külade teede teemaplaneering keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Põlva maakond
13.09.2012 Kohustuslik Lõpetatud Põlva Vallavalitsus
Põlva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Põlva maakond
05.05.2014 Kohustuslik Lõpetatud Põlva Vallavalitsus
Päevakoera tn 32, 35, 41 ja Kõlviku põik 4, 6, 8, 10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
04.03.2015 Kaalutletud Pooleli Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Pärnaõie veisefarmi rekonstrueerimine seafarmiks detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
20.03.2012 Kohustuslik Lõpetatud Vändra Vallavalitsus
Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute teemaplaneeringu "Kilingi-Nõmme-Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Pärnu maakond
Viljandi maakond
03.12.2013 Kohustuslik Lõpetatud Pärnu Maavalitsus, Viljandi Maavalitsus
Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduva teemaplaneeringu koostamise keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Pärnu maakond
27.08.2009 Kohustuslik Pooleli Pärnu Linnavalitsus, Sauga Vallavalitsus, Paikuse Vallavalitsus, Sindi Linnavalitsus, Audru Vallavalitsus, Tahkuranna Vallavalitsus
Pärnu linnas Vana-Sauga sadamaala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
26.07.2007 Kaalutletud Lõpetatud Pärnu Linnavalitsus
Pärnumaa Häädemeeste ja Saarde vald, Järve külastusala detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
13.09.2006 Kaalutletud Lõpetatud Häädemeeste Vallavalitsus, Saarde Vallavalitsus
Pärnu maakonna Paikuse valla tuulepargi teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
15.06.2009 Kohustuslik Pooleli Paikuse Vallavalitsus
Pärnu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Pärnu maakond
29.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud Pärnu Maavalitsus
Pärnumaa Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
25.03.2010 Kohustuslik Lõpetatud Koonga Vallavalitsus
Pärnumaal Tahkuranna vallas Reiu külas Golfimetsa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
25.04.2008 Kaalutletud Lõpetatud Tahkuranna Vallavalitsus
Pärnumaa, Pärnu linn, Sindi linn, Halinga vald, Are vald, Sauga vald, Paikuse vald, Tahkuranna vald ja Häädemeeste vald. Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu "Põhimaantee 4 (E 67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0" keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Pärnu maakond
27.02.2009 Kohustuslik Lõpetatud Pärnu Maavalitsus
Pärnu üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
05.01.2009 Kohustuslik Lõpetatud Pärnu Linnavalitsus
Pühalepa valla Suuresadama küla Sadama maa-ala Kännu, Kakri, Kala-Antti, Vanasadama kinnistute ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Hiiu maakond
28.01.2009 Kohustuslik Lõpetatud Pühalepa Vallavalitsus
Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
21.03.2006 Kohustuslik Lõpetatud Rae Vallavalitsus
Rakvere linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Lääne-Viru maakond
29.09.2008 Kohustuslik Lõpetatud Rakvere Linnavalitsus
Rakvere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Lääne-Viru maakond
26.03.2008 Kohustuslik Lõpetatud Rakvere Vallavalitsus
Rannamõisa tee 1 kinnistule detailplaneeringuga kavandatud tegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
12.03.2014 Kaalutletud Pooleli Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Ranna pst 36 krundi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
16.11.2010 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Ranna tee 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
03.06.2015 Kaalutletud Pooleli Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Raplamaa Kohila vald Vilivere arendusala osaüldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Rapla maakond
18.12.2007 Kaalutletud Lõpetatud Kohila Vallavalitsus
Rapla maakonna, Kohila valla, Salutaguse küla, Salutaguse mõisamaade detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Rapla maakond
19.01.2009 Kaalutletud Lõpetatud Kohila Vallavalitsus
Raplamaa maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Järva maakond
Rapla maakond
29.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud Rapla Maavalitsus
Raplamaa maakonnaplaneeringu kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Järva maakond
Rapla maakond
11.08.2010 Kohustuslik Lõpetatud Rapla Maavalitsus
Rapla valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Rapla maakond
28.06.2007 Kohustuslik Lõpetatud Rapla Vallavalitsus
Reku sadamaala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
30.06.2014 Kohustuslik Lõpetatud Puhja Vallavalitsus
Relva maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
19.09.2008 Kaalutletud Lõpetatud Vaivara Vallavalitsus
Ridala valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Lääne maakond
27.04.2006 Kohustuslik Lõpetatud Ridala Vallavalitsus
"Riigi jäätmekava 2014-2020" keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Üle Eesti
01.11.2012 Kohustuslik Lõpetatud Keskkonnaministeerium
Riigiküla kalmistu jäätmekava keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Ida-Viru maakond
08.04.2010 Kohustuslik Lõpetatud Vaivara Vallavalitsus
Risti vallas Risti alevikus kinnistute Lihula mnt 11, Lihula mnt 13 ja Rosna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne maakond
10.05.2007 Kaalutletud Lõpetatud Risti Vallavalitsus
Rutikvere mõisa, Apteegi ja Keldri kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Järva maakond
12.04.2012 Kaalutletud Lõpetatud Koigi Vallavalitsus
Rõngu vallas endise Kubja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
26.06.2008 Kaalutletud Lõpetatud Rõngu Vallavalitsus
Rõngu valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
30.03.2006 Kohustuslik Lõpetatud Rõngu vallavalitsus/volikogu
Rõuge, Pärlijõe Vesiveski maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Võru maakond
25.03.2009 Kaalutletud Lõpetatud Rõuge Vallavalitsus
Ränilinna linnaosa (Aardla, Ringtee ja Raudtee tänavate ning Ülenurme valla piiri vahelise ala) üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
17.03.2011 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Saadjärve ümbruse teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Tartu maakond
08.10.2009 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Vallavalitsus, Tabivere Vallavalitsus
Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringute tuuleenergeetika teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Hiiu maakond
Lääne maakond
Pärnu maakond
Saare maakond
26.08.2009 Kohustuslik Lõpetatud Hiiu Maavalitsus, Lääne Maavalitsus, Pärnu Maavalitsus, Saare Maavalitsus
Saaremaa Kihelkonna valla Kehila küla Kesknõmme Kalakasvatuse maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Saare maakond
27.01.2009 Kaalutletud Lõpetatud Kihekonna Vallavalitsus
Saare maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Saare maakond
10.10.2013 Kohustuslik Lõpetatud Saare Maavalitsus
Saaremaa sadama keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Saare maakond
03.09.2010 Kohustuslik Lõpetatud Mustjala Vallavalitsus
Saarepeedi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Viljandi maakond
11.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud Saarepeedi Vallavalitsus
Saare valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Jõgeva maakond
27.06.2007 Kohustuslik Lõpetatud Saare Vallavalitsus
Saesaare Elektrijaama kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Põlva maakond
02.04.2012 Kohustuslik Pooleli Vastse-Kuuste Vallavalitsus, Põlva Vallavalitsus
Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
11.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud Saku Vallavalitsus
Saku valda kavandatava hipodroomi ja ratsaspordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
11.03.2010 Kaalutletud Pooleli Saku Vallavalitsus
Saku valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
21.09.2017 Kohustuslik Lõpetatud Saku Vallavalitsus
Salme aleviku ja Salme valla sisemaa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Saare maakond
28.03.2008 Kohustuslik Lõpetatud Salme Vallavalitsus
Salme ja Doora maaüksuste (Harku vald, Vääna-Jõesuu küla) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
11.11.2007 Kaalutletud Lõpetatud Harku Vallavalitsus
Salmistu küla Nõmme-Tülli ja Kärgu kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
07.02.2008 Kaalutletud Lõpetatud Kuusalu Vallavalitsus
Saue linna Vana-Keila mnt 4 ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
02.07.2008 Kaalutletud Lõpetatud Saue Linnavalitsus
Saue linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
24.09.2003 Kohustuslik Lõpetatud Saue Linnavalitsus
Saue vallas Jõgisoo külas asuva Sillaotsa 3 maaüksuse (72703:002:0189) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
13.05.2008 Kaalutletud Lõpetatud Saue Vallavalitsus
Saue valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
23.04.2010 Kohustuslik Lõpetatud Saue Vallavalitsus
Sauga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
23.02.2007 Kohustuslik Lõpetatud Sauga Vallavalitsus
Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Põlva maakond
Võru maakond
23.05.2013 Kohustuslik Lõpetatud Misso Vallavalitsus, Mikitamäe Vallavalitsus, Värska Vallavalitsus, Meremäe Vallavalitsus
Sihva küla Juusa-Peetri kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Valga maakond
02.08.2006 Kaalutletud Lõpetatud Otepää Vallavalitsus
Sirgala harjutusvälja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
24.05.2007 Kohustuslik Lõpetatud Vaivara Vallavalitsus
Sirgala tuulepargi maa-ala määramise teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
15.04.2009 Kaalutletud Pooleli Toila Vallavalitsus
Sirrose III detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
13.11.2006 Kaalutletud Lõpetatud Tabivere Vallavalitsus
Sonda ja Lüganuse valla ühise olulise ruumilise mõjuga objekti ("Purtse" tuulikupargi) asukohavaliku teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
24.01.2007 Kohustuslik Lõpetatud Sonda Vallavalitsus, Lüganuse Vallavalitsus
Soojuse kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu KSH Detailplaneering
Tartu maakond
22.12.2005 Kohustuslik Lõpetatud Luunja vallavolikogu
Eelmine 1 2 3 4 5 Järgmine lk 3/5-st. Kokku 413 kirjet