Siin on võimalik tutvuda enamiku Keskkonnaametis heaks kiidetud KSH aruannetega.
Huvipakkuva aruande leiab otsingu abil ja failid on võimalik alla laadida.

Ava detailotsing ↓
Sulge detailotsing ↑
Nimetus Liik Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Korraldaja
Strateegia "Tallinn 2030" elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine Strateegia
Harju maakond
01.04.2009 Kohustuslik Lõpetatud Tallinna Linnakantselei arenguteenistus
Suure-Jaani valla tööstuspargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Viljandi maakond
28.05.2015 Kohustuslik Lõpetatud Suure-Jaani Vallavalitsus
Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Pärnu maakond
Saare maakond
04.09.2006 Kohustuslik Lõpetatud Maanteeamet
Särje tn 22a kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
13.05.2013 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
SÜ Mustajõe Kolm detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
13.05.2008 Kohustuslik Lõpetatud Vaivara Vallavalitsus
Tabivere valla osaüldplaneeringu Saadjärve I sihtala keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Tartu maakond
15.05.2009 Kohustuslik Lõpetatud Tabivere Vallavalitsus
Tabivere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
18.12.2012 Kohustuslik Lõpetatud Tabivere Vallavalitsus
Tagamaa maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
10.09.2009 Kohustuslik Lõpetatud Saku Vallavalitsus
Tahkuranna vallas Laadi külas asuva Juhani kinnistu (Laadi suurfarm) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
04.05.2007 Kohustuslik Lõpetatud Tahkuranna Vallavalitsus
Tahkuranna valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
31.01.2007 Kohustuslik Lõpetatud Tahkuranna Vallavalitsus
Tallinna linna Kristiine linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
25.06.2007 Kohustuslik Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Tallinna linnas Pirita linnaosas Randvere tee 82a ja 88a kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
21.09.2011 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Tallinna Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
19.09.2007 Kohustuslik Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Tallinna Paljassaare tehissaare detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
04.11.2009 Kohustuslik Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Tallinnas Lennuki tn, Liivalaia tn, A. Lauteri tn ja Maakri tn vahelise kvartali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
15.10.2014 Kaalutletud Pooleli Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Tamsalu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Lääne-Viru maakond
30.01.2008 Kohustuslik Lõpetatud Tamsalu Vallavalitsus
Tapa vallas, Tapa linnas, Hommiku pst 31 // Tapa Depood kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne-Viru maakond
21.07.2011 Kaalutletud Lõpetatud Tapa Vallavalitsus
Tapa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Lääne-Viru maakond
11.10.2007 Kohustuslik Pooleli Tapa Vallavalitsus
Tartu kesklinna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
16.12.2010 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Tartu Lennuvälja rekonstrueerimise keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
31.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud Ülenurme vallavalitsus/volikogu
Tartu linnas Narva mnt 78, 80, 82 ja Staadioni tn 4 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
10.06.2008 Kaalutletud Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Tartu linnas Surnuaia tn 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
10.02.2011 Kaalutletud Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Tartu linna transpordi arengukava 2012-2020 keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Tartu maakond
08.06.2010 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Tartu linna transpordi arengukava keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Tartu maakond
13.03.2007 Kaalutletud Pooleli -
Tartu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
18.12.2014 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Tartu linna üldplaneeringu teemaplaneeringu "Vabaplaneeringuga alade parkimispõhimõtted" keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
22.12.2011 Kaalutletud Lõpetatud Tartu Linnavalitsus
Tartumaal, Laeva vallas, Kärevere külas, Kalda kinnistu DP KSH Detailplaneering
Tartu maakond
17.10.2006 Kaalutletud Lõpetatud Laeva Vallavalitsus
Tartumaal Luunja vallas Lohkva külas Tarmeko KV OÜ tootmisterritooriumi detailplaneeringu KSH Detailplaneering
Tartu maakond
14.04.2014 Kaalutletud Pooleli Luunja Vallavalitsus
Tartumaal Nõo vallas Järiste külas asuvate Terkari (52801:001:0094) ja Lalli (52801:001:0023) kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
15.11.2007 Kaalutletud Lõpetatud Nõo Vallavalitsus
Tartumaa maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Põlva maakond
Tartu maakond
03.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Maavalitsus
Tartumaa Piirissaare valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
25.06.2014 Kohustuslik Lõpetatud Piirissaare Vallavalitsus
Tartumaa Tervisepordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
15.09.2016 Kaalutletud Lõpetatud Rõngu Vallavalitsus
Tartu mnt 13 ja Tartu mnt 15 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
26.06.2013 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Tartu mnt 84c kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
01.04.2015 Kaalutletud Pooleli Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Tartu vallas Tila külas Pelleti, Kivvestiku ja Veski maaüksuse detailplaneeringu KSH Detailplaneering
Tartu maakond
18.10.2017 Kaalutletud Lõpetatud Tartu Vallavalitsus
Tartu valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
18.10.2006 Kohustuslik Lõpetatud Tartu Vallavalitsus
Tarvastu vallas Jakobimõisa ja Tinnikuru külas Tarvastu paisjärve puhkeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Viljandi maakond
18.12.2012 Kaalutletud Pooleli Tarvastu Vallavalitsus
Tarvastu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Viljandi maakond
18.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud Tarvastu Vallavalitsus
Teemaplaneeringu "Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine" keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Harju maakond
26.11.2008 Kohustuslik Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Teemaplaneeringu "Paide linna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine" keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Järva maakond
17.04.2008 Kohustuslik Lõpetatud Paide Linnavalitsus
Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
29.07.2009 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
17.04.2012 Kaalutletud Lõpetatud Vändra Vallavalitsus
Torgu valla sisemaa osaüldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Saare maakond
28.02.2008 Kohustuslik Lõpetatud Torgu Vallavalitsus
Tori valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
20.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud Tori Vallavalitsus
Transpordi arengukava 2014-2020 keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Üle Eesti
09.11.2012 Kohustuslik Lõpetatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
Jõgeva maakond
23.04.2009 Kohustuslik Lõpetatud Iisaku Vallavalitsus, Alajõe Vallavalitsus, Tudulinna Vallavalitsus, Lohusuu Vallavalitsus
Tuule ja Jaanuse kinnistute detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Saare maakond
20.06.2008 Kohustuslik Lõpetatud Mustjala Vallavalitsus
Tähetorni tn 90, 90b, 96 ja Paldiski mnt 241, 241d, 243a, 243b kinnistute detailplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
08.10.2008 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Tähetorni tn 98 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
21.10.2009 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Tähtvere vald Vorbuse küla Jõekalda, Ööbiku tee 8, 10 ja 12 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
17.12.2010 Kohustuslik Pooleli Tähtvere Vallavalitsus
Tähtvere vallas Vorbuse külas asuva Vorbusemäe puhkeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
20.06.2014 Kaalutletud Lõpetatud Tähtvere Vallavalitsus
Tööstuse tn 10 (Kallaste linn) kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
15.03.2011 Kaalutletud Lõpetatud Kallaste Linnavalitsus
Türi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Järva maakond
30.08.2006 Kohustuslik Lõpetatud Türi Vallavalitsus
Unimudila maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
20.11.2008 Kohustuslik Lõpetatud Luunja Vallavolikogu
Uus-Kiviõli kaevanduse kaevise lintkonveieri ja teenindustee, kaevise veokonveieri- ja abikallakšahti ja väljapumbatava vee settebasseini maa ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
17.11.2011 Kaalutletud Lõpetatud Maidla Vallavalitsus
Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu objektide teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Ida-Viru maakond
18.10.2013 Kohustuslik Lõpetatud Lüganuse Vallavalitsus
Uusküla küla Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadama 3r kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
12.05.2009 Kohustuslik Lõpetatud Jõelähtme Vallavalitsus
Vabaõhumuuseumi tee 81 kinnistu detailplaneeringu ning Vabaõhumuuseumi tee 83 ja 83a kinnistu detailplaneeringu ühine KSH Detailplaneering
Harju maakond
18.08.2014 Kaalutletud Pooleli Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Vahtra Suurfarmi laiendamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
15.12.2010 Kaalutletud Lõpetatud Saarde Vallavalitsus
Vaivara valla osa üldplaneeringu "Olulise ruumilise mõjuga Auvere ja Arumäe küla tuulepargi asukohavaliku määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
25.11.2010 Kohustuslik Pooleli Vaivara Vallavalitsus
Vaivara vallas Olgina alevikus ja Tõrvajõe ning Peeteristi külas asuva Futura detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
07.02.2008 Kohustuslik Lõpetatud Vaivara Vallavalitsus
Vaivara valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
28.02.2008 Kohustuslik Lõpetatud Vaivara Vallavalitsus
Valga maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Valga maakond
16.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud Valga Maavalitsus
Valgjärve vallas Sulaoja külas Kuula maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Põlva maakond
21.01.2014 Kaalutletud Lõpetatud Valgjärve Vallavalitsus
Valjala valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Saare maakond
29.05.2007 Kohustuslik Lõpetatud Valjala Vallavalitsus
Vana-Nurme kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
02.02.2006 Kaalutletud Lõpetatud Kuusalu Vallavalitsus
Vana-Vesiveski maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Võru maakond
11.03.2009 Kaalutletud Lõpetatud Vastseliina Vallavalitsus
Vara valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
31.10.2006 Kohustuslik Lõpetatud Vara vallavalitsus
Varbla valla tuuleenergeetika teemaplaneeringuga kavandatud tegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
27.06.2012 Kohustuslik Lõpetatud Varbla Vallavalitsus
Vasalemma valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
02.10.2007 Kohustuslik Lõpetatud Vasalemma Vallavalitsus
Vastse-Kuuste valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Põlva maakond
23.02.2006 Kohustuslik Lõpetatud Vastse-Kuuste Vallavalitsus
Verevi järve rannaala detailplaneeringu KSH Detailplaneering
Tartu maakond
18.06.2018 Kaalutletud Lõpetatud Elva Vallavalitsus
Veskioja ja Jõeääre kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
23.04.2010 Kohustuslik Lõpetatud Tähtvere Vallavalitsus
Vetevana ja Alaotsa kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Võru maakond
19.08.2010 Kaalutletud Lõpetatud Misso Vallavalitsus
Vihula mõisa maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne-Viru maakond
13.11.2008 Kaalutletud Lõpetatud Vihula Vallavalitsus
Vihula valla üldplaneeringut muutva Sakussaare küla Orumäe kinnistu paraplaani ja mudellennunduse õppe- ja treeninglendude ning spordiürituste keskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne-Viru maakond
11.06.2015 Kaalutletud Lõpetatud Vihula Vallavalitsus
Viimsi aleviku ja lähiala üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
14.02.2006 Kohustuslik Pooleli Viimsi Vallavalitsus
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringu "Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik" keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
12.09.2006 Kohustuslik Lõpetatud Viimsi Vallavalitsus
Viimsi vallas Muuga külas Muuga sadamas Koorma 2a ja Virna 3 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
28.01.2011 Kohustuslik Lõpetatud Viimsi Vallavalitsus
Viimsi vallas Prangli saarel Lääneotsa külas Mölgisilla kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
01.04.2011 Kaalutletud Lõpetatud Viimsi Vallavalitsus
Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringu "Viimsi valla teedevõrk; sõidu- ja kergliiklusteed" keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
27.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud Viimsi Vallavalitsus
Viiratsi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Viljandi maakond
28.04.2005 Kohustuslik Lõpetatud Viiratsi Vallavalitsus
Viljandi järve sõudeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Viljandi maakond
30.10.2014 Kohustuslik Pooleli Viljandi Linnavalitsus
Viljandi järve ümbruse tervikliku arendamise kava keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Viljandi maakond
06.10.2008 Kohustuslik Lõpetatud Viljandi Linnavalitsus
Viljandi linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Viljandi maakond
09.04.2007 Kohustuslik Lõpetatud Viljandi Linnavalitsus
Viljandimaal Suure-Jaani vallas Vihi külas Tamme Veski minihüdroelektrijaama ja kalakasvatuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Viljandi maakond
27.04.2006 Kaalutletud Lõpetatud Suure-Jaani Vallavalitsus
Viljandimaa maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Viljandi maakond
04.02.2014 Kohustuslik Lõpetatud Viljandi Maavalitsus
Viljandi maantee laienduse teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Tartu maakond
15.10.2010 Kohustuslik Lõpetatud Tähtvere Vallavalitsus, Ülenurme Vallavalitsus
Virduka Golfiväljaku maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne maakond
16.11.2006 Kohustuslik Lõpetatud Taebla Vallavalitsus
Viru Keemia Grupp AS põlevkiviõlide järeltöötluse kompleksi rajamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
04.10.2011 Kaalutletud Lõpetatud Kohtla-Järve Linnavalitsus
Vissi külas asuva katastriüksuse 5281:0006:0014 osa (Vapramäe loodusmaja) DP KSH Detailplaneering
Tartu maakond
15.03.2007 Kaalutletud Lõpetatud Nõo Vallavalitsus
VOPAK E.O.S Lonessa naftasaaduste terminali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
15.05.2012 Kohustuslik Lõpetatud Viimsi Vallavalitsus
Vorbuse küla Maa-allika, Õnneallika ja Eluallika katastriüksuste ja lähiala DP KSH Detailplaneering
Tartu maakond
29.09.2017 Kaalutletud Algatatud Tartu Linnavalitsus
Vormsi valla teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Lääne maakond
28.05.2012 Kohustuslik Lõpetatud Vormsi Vallavalitsus
Võidu tänava, Tööstuse tänava ja linna põhjapiiri vahelise ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
29.06.2011 Kaalutletud Lõpetatud Kallaste Linnavalitsus
Võnnu valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
01.11.2007 Kohustuslik Lõpetatud Võnnu Vallavalitsus
Võrnu külas paikneva Ojamaa kaevanduse tootmiskeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
26.01.2010 Kaalutletud Lõpetatud Mäetaguse Vallavalitsus
Võru maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Võru maakond
12.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud Võru Maavalitsus
Võrumaal, Võru vallas, Verijärve külas asuva Kirepi Vesiveski I maatüki detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Võru maakond
10.09.2008 Kohustuslik Lõpetatud Võru Vallavalitsus
Võrumaa, Võru valla, Koloreino küla, Sossi maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõjustrateegiline hindamine Detailplaneering
Võru maakond
09.05.2007 Kaalutletud Lõpetatud Võru Vallavalitsus
Eelmine 1 2 3 4 5 Järgmine lk 4/5-st. Kokku 413 kirjet