Ava detailotsing ↓
Sulge detailotsing ↑
Nimetus Liik Piirkond Algatamise kpv Algatamise põhjus Menetluse seis Korraldaja
Aaspere Agro OÜ Kõldu veisefarmi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne-Viru maakond
04.09.2012 Kohustuslik Lõpetatud Haljala Vallavalitsus
Aasumäe piirkonna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
05.10.2010 Kaalutletud Lõpetatud Kose Vallavalitsus
Abja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Viljandi maakond
12.02.2007 Kohustuslik Lõpetatud Abja Vallavalitsus
Aheraine detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
10.03.2009 Kaalutletud Lõpetatud Mäetaguse Vallavalitsus
Ahja vald Ibaste küla Avitaja kinnistu kalakasvanduse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Põlva maakond
18.11.2015 Kaalutletud Lõpetatud Ahja Vallavalitsus
Ahja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Põlva maakond
29.11.2006 Kohustuslik Lõpetatud Ahja Vallavalitsus
Alatskivi valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
26.10.2007 Kohustuslik Lõpetatud Alatskivi Vallavalitsus
A. Lauteri tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
31.08.2011 Kohustuslik Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Albu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Järva maakond
05.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud Albu Vallavalitsus
Alexela Terminali laienduse ehk Paldiski linna Pallase piirkond 16 ja 18 ning selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
18.08.2011 Kohustuslik Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Ambla valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Järva maakond
19.04.2007 Kohustuslik Lõpetatud Ambla Vallavalitsus
Antsla valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Võru maakond
16.09.2008 Kohustuslik Lõpetatud Antsla Vallavalitsus
Aruküla 330/110/10kV alajaama ja selle võrku ühendamiseks vajalike 330kV liini sisseviikude Aruküla AJ-Vaida sõlme vahel keskkonnamõju strateegiline hindamine Harju maakond
24.04.2009 Kohustuslik Lõpetatud Rae Vallavalitsus, Raasiku Vallavalitsus
Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine aruanne Kõrkküla ja Kestla küla territooriumil Üldplaneering
Lääne-Viru maakond
31.08.2009 Kohustuslik Lõpetatud Aseri Vallavalitsus
Astangu tn 7 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
16.06.2010 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Audru valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
18.06.2007 Kohustuslik Lõpetatud Audru Vallavalitsus
Auvere külas asuva Õlitehase maa-ala detailplaneering Detailplaneering
Ida-Viru maakond
21.10.2010 Kohustuslik Lõpetatud Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Ebavere külas Karja katastriüksusele algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne-Viru maakond
24.01.2007 Kaalutletud Lõpetatud Väike-Maarja Vallavalitsus
Eesti Elektrijaama uute energiaplokkide (CFB) biomassikütuse ettevalmistamise ja etteande lao maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
31.10.2012 Kaalutletud Lõpetatud Vaivara Vallavalitsus
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Üle Eesti
05.11.2012 Kohustuslik Lõpetatud Põllumajandusministeerium
"Eesti metsanduse arengukava aastani 2020" keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Üle Eesti
04.08.2009 Kohustuslik Lõpetatud Keskkonnaministeerium
Elva linnas Järve tn 1 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
28.08.2008 Kaalutletud Lõpetatud Elva Linnavalitsus
Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
28.04.2014 Kohustuslik Lõpetatud Elva Linnavalitsus
"Energiamajanduse arengukava aastani 2030" keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Üle Eesti
18.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud Eesti Arengufond, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Euroopa merendus- ja kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Üle Eesti
21.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud Põllumajandusministeerium
Haabersti linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
25.06.2007 Kohustuslik Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Pärnu maakond
11.12.2013 Kohustuslik Lõpetatud Häädemeeste Vallavalitsus
Häädemeeste vallas Orajõe külas asuva Vanaveski kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
19.03.2008 Kaalutletud Lõpetatud Häädemeeste Vallavalitsus
Häädemeeste valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
18.01.2006 Kohustuslik Lõpetatud Häädemeeste Vallavalitsus
Haanja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Võru maakond
12.04.2006 Kohustuslik Lõpetatud Haanja Vallavalitsus
Haaslava valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
25.05.2006 Kohustuslik Lõpetatud Haaslava Vallavalitsus
Halinga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Pärnu maakond
22.11.2007 Kohustuslik Lõpetatud Halinga Vallavalitsus
Halliste valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Viljandi maakond
26.02.2008 Kohustuslik Lõpetatud Halliste Vallavalitsus
Hanila vallas Esivere külas Tooma II tuulepargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
30.09.2010 Kaalutletud Lõpetatud Hanila Vallavalitsus
Harju, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Harju maakond
Lääne maakond
Pärnu maakond
26.10.2011 Kohustuslik Lõpetatud Pärnu Maavalitsus, Lääne Maavalitsus, Harju Maavalitsus
Harju maakonna Maardu linna Lao tn 17/1, Lao tn 17/2, Lao tn 17/3 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
26.05.2008 Kaalutletud Lõpetatud Maardu Linnavalitsus
Harju maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Harju maakond
Lääne maakond
30.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud Harju Maavalitsus
Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Harjumaa kergliiklusteed" keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Harju maakond
27.04.2010 Kohustuslik Lõpetatud Harju Maavalitsus
Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0" ja Rapla maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0-92,0" keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Harju maakond
Rapla maakond
07.05.2009 Kohustuslik Lõpetatud Rapla Maavalitsus, Harju Maavalitsus
Harjumaal Kuusalu vallas Soorinna külas paiknevate Mõisaääre (35203:001:0124) ja Mäeveeru (35203:001:0123) maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
23.03.2006 Kohustuslik Lõpetatud Kuusalu Vallavalitsus
Harjumaal Pakri poolsaarel Paldiski linnas Jaama tn 6C väikesadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
08.04.2010 Kaalutletud Lõpetatud Paldiski Linnavalitsus
Harjumaal Rae valla Soodevahe ja Veneküla küla Tallinna vangla piirkonna ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
07.07.2011 Kohustuslik Lõpetatud Rae Vallavalitsus
Harjumaa Padise valla Keibu küla riigimetsa katastriüksuse 56201:001:0034 edelaosas väikesadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
16.06.2010 Kohustuslik Lõpetatud Padise Vallavalitsus
Harjumaa Saue linna Kütise tn 8 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
02.07.2008 Kaalutletud Lõpetatud Saue Linnavalitsus
Harku valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
13.09.2006 Kohustuslik Lõpetatud Harku Vallavalitsus
Harku valla Vääna-Jõesuu küla Vääna-Jõesuu puhkehoonete kompleksi kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
19.12.2006 Kaalutletud Lõpetatud Harku Vallavalitsus
Hausma-Linnumäe puhkeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Hiiu maakond
27.11.2007 Kaalutletud Lõpetatud Pühalepa Vallavalitsus
Hellenurme maaküttetorustiku paigaldamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Tartu maakond
20.09.2007 Kaalutletud Lõpetatud Palupera Vallavalitsus
Hermlini 1, Hermlini 2, Hermlini 3, Hermlini 4 ja Tamme kinnistu (väikesadama rajamise) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Pärnu maakond
25.09.2013 Kohustuslik Lõpetatud Varbla Vallavalitsus
Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Hiiu maakond
23.10.2012 Kohustuslik Lõpetatud Hiiu Maavalitsus
Hiiu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Hiiu maakond
09.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud Hiiu Maavalitsus
Hullumäe-Siimuniidu piirkonna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Põlva maakond
29.03.2012 Kohustuslik Lõpetatud Mooste Vallavalitsus
Hummuli valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Valga maakond
28.06.2006 Kohustuslik Lõpetatud Hummuli Vallavalitsus
Ida-Virumaa Jõhvi vald Edise küla Valge maaüksuse ning lähiala detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
07.11.2006 Kaalutletud Lõpetatud Jõhvi Vallavalitsus
Ida-Viru maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Ida-Viru maakond
24.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud Ida-Viru Maavalitsus
Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Ojamaa kaevanduse konveieri paigutuse asukohatrassi määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Ida-Viru maakond
12.09.2008 Kohustuslik Lõpetatud Ida-Viru Maavalitsus
Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Ida-Viru maakond
29.07.2008 Kohustuslik Lõpetatud Ida-Viru Maavalitsus
Ida-Virumaal Alajõe vallas Vasknarva külas asuva Paadisadama kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
11.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud Alajõe Vallavalitsus
Ida-Virumaal Vaivara vallas Auvere külas asuva Energiakompleksi ühendlao maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
08.04.2010 Kaalutletud Lõpetatud Vaivara Vallavalitsus
Ida-Virumaa Narva linn, Narva linna transpordi arengukava 2009-2015 keskkonnamõju strateegiline hindamine Arengukava
Ida-Viru maakond
15.05.2008 Kohustuslik Lõpetatud Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ida-Virumaa tehnilise infrastruktuuri teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Ida-Viru maakond
28.01.2010 Kohustuslik Lõpetatud Ida-Viru Maavalitsus
IImavere asulas paiknevate Kadastiku 15, Kännu ja Kadastiku tee 1 katastriüksuste (Imavere saetööstuse) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Järva maakond
04.08.2010 Kaalutletud Lõpetatud Imavere Vallavalitsus
Illuka valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
26.01.2009 Kohustuslik Lõpetatud Illuka Vallavalitsus
Ilmandu külas asuva Tilgu munitsipaalsadama ja selle lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
16.01.2007 Kaalutletud Lõpetatud Harku Vallavalitsus
Jaanioja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne-Viru maakond
15.05.2008 Kaalutletud Pooleli Vihula Vallavalitsus
Järva, Jõgeva ja Tartu maakonnaplaneeringute teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0" keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Jõgeva maakond
Järva maakond
Tartu maakond
27.04.2009 Kohustuslik Lõpetatud Jõgeva ja Tartu maavalitsused, Järva
Järvamaal, Paide vallas Mäo külas Kaasiku kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Järva maakond
26.06.2008 Kohustuslik Lõpetatud Paide Vallavalitsus
Järvamaal, Paide vallas Tarbja külas Kruusaaugu kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Järva maakond
27.03.2007 Kohustuslik Lõpetatud Paide Vallavalitsus
Järvamaal, Väätsa vallas Röa külas Vikermäe kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Järva maakond
22.08.2007 Kaalutletud Lõpetatud Väätsa Vallavalitsus
Järvamaa maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Järva maakond
26.07.2013 Kohustuslik Lõpetatud Järva Maavalitsus
Jõekääru maaüksuse (Viru-Nigula vald, Linnuse küla) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne-Viru maakond
05.04.2007 Kaalutletud Lõpetatud Viru-Nigula Vallavalitsus
Jõelähtme vald, Nehatu ja Loo külades Nehatu lauda I, Nehatu lauda II ja Nehatu lauda III kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
27.05.2008 Kaalutletud Lõpetatud Jõelähtme Vallavalitsus
Jõelähtme valla Loo aleviku Saare maaüksuse koos juurdepääsuteega detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
27.01.2009 Kaalutletud Lõpetatud Jõelähtme Vallavalitsus
Jõelähtme vallas Muuga sadama piirkonnas veeldatud maagaasi terminali asukoha valimise teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
Harju maakond
30.08.2012 Kohustuslik Lõpetatud Jõelähtme Vallavalitsus
Jõelähtme valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Harju maakond
30.05.2012 Kohustuslik Lõpetatud Jõelähtme Vallavalitsus
Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Maakonnaplaneering
Jõgeva maakond
Tartu maakond
22.08.2013 Kohustuslik Lõpetatud Jõgeva Maavalitsus
Jõhvi linnas Malmi tn 8 aadressile kavandatava koostootmisjaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
18.02.2010 Kaalutletud Lõpetatud Jõhvi Vallavalitsus
Jõhvi valla Puru küla ja Pajualuse küla Jõhvi lennuvälja maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
06.08.2013 Kaalutletud Pooleli Jõhvi Vallavalitsus
Jõhvi vallas, Kotinuka külas "Jõhvi äri- ja logistikapargi maa-ala" detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
17.12.2009 Kaalutletud Lõpetatud Jõhvi Vallavalitsus
Jõhvi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Ida-Viru maakond
20.06.2007 Kohustuslik Lõpetatud Jõhvi Vallavalitsus
J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
14.09.2011 Kohustuslik Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Jüri-Antsu maaüksuse ja Jõeääre kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
12.11.2007 Kaalutletud Lõpetatud Kose Vallavalitsus
Juuru valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Rapla maakond
17.04.2008 Kohustuslik Lõpetatud Juuru Vallavalitsus
Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Valga maakond
20.03.2014 Kaalutletud Lõpetatud Otepää Vallavalitsus
Kaarma valla Muratsi küla Kolde, Koldevälja, Kadakaoksa, Kalda ja Rannavälja kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Saare maakond
31.05.2012 Kohustuslik Pooleli Kaarma Vallavalitsus
Kaarma valla Nasva küla Luha kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Saare maakond
30.07.2008 Kaalutletud Lõpetatud Kaarma Vallavalitsus
Kaarma valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Saare maakond
31.01.2007 Kohustuslik Lõpetatud Kaarma Vallavalitsus
Kadaka tee 197 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
19.06.2015 Kaalutletud Pooleli Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kaitsejõudude perspektiivse, merele orienteeritud, harjutusalade arenguprogrammi keskkonnamõju strateegiline hindamine Programm
Harju maakond
Hiiu maakond
Lääne maakond
Lääne-Viru maakond
Pärnu maakond
23.05.2007 Kohustuslik Lõpetatud Kaitseministeerium
Kaitseväe ja Kaitseliidu Piirsalu baasi ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Lääne maakond
21.08.2013 Kaalutletud Lõpetatud Lääne-Nigula Vallavalitsus
Kakumäe tee 120 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
23.03.2011 Kaalutletud Lõpetatud Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kallaste linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Tartu maakond
17.12.2010 Kohustuslik Lõpetatud Kallaste Linnavalitsus
Kambja valla üldplaneeringu KSH Üldplaneering
Tartu maakond
27.04.2006 Kohustuslik Lõpetatud Kambja Vallavalitsus
Kanepi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Põlva maakond
24.03.2015 Kohustuslik Lõpetatud Kanepi Vallavalitsus
Kanepi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Põlva maakond
20.04.2006 Kohustuslik Lõpetatud Kanepi Vallavalitsus
Kardla baasi maa-ala detailplaneeringu KSH Detailplaneering
Tartu maakond
28.10.2010 Kaalutletud Algatatud Tähtvere Vallavalitsus
Kareda valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Järva maakond
21.02.2006 Kohustuslik Lõpetatud Kareda Vallavalitsus
Karimäe 2 maaüksuse (Kose vald, Tammiku küla) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Harju maakond
18.12.2006 Kaalutletud Lõpetatud Kose Vallavalitsus
Karoli luhale juurdepääsutee ja kanalist ülepääsuks vajaliku silla detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Detailplaneering
Ida-Viru maakond
30.03.2015 Kaalutletud Lõpetatud Illuka Vallavalitsus
Kasepää valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Üldplaneering
Jõgeva maakond
28.12.2006 Kohustuslik Lõpetatud Kasepää Vallavalitsus
1 2 3 4 5 Järgmine lk 1/5-st. Kokku 413 kirjet