Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00108

Narva-Jõesuu, Kalda tn 73 ja 73A ja lähiala detailplaneeringu KSH
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärkideks on kinnistu piiride muutmine, planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguse ulatuse määramine üksikelamu ehitamiseks ning planeeritavale alale heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava ala ligikaudne suurus on 1,5 ha. Planeeringuga kavandatakse üleujutuste vältimiseks krundi osalist tõstmist.
Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 9 katastriüksust.
09.05.2007
Kohustuslik
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu Linnavalitsus (75005498)
Arhitektuuribüroo Novel OÜ
Keskkonnaministeerium
Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu, Kalda tn 73 ja 73A ja lähiala 1.Detailplaneeringuga kavandatud tegevuste elluviimisel tuleb tagada ohutu liiklemine Kalda tänaval, seejuures tuleb rakendada meetmed liiklusest tuleneva veereostuse vältimiseks.Erosiooni ärahoidmiseks on soovitav liivaastangul ja liivanõlval säilitada täielikult kõrghaljastus ja pinnase looduslik taimkate ning paigaldada astangu nõlvale liikumiseks trepp.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kärt Mae KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Piret Kiiss KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Indrek Kask, KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Endrik Tõnsberg KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Kalda pr. heakskiitmine 213 KB Programmi otsus 16.08.2022
Kalda aruanne parandatud 8.1 MB Aruanne 16.08.2022
Kalda aruande heakskiit 257 KB Aruande otsus 16.08.2022