Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00406

Ülenurme valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Tartu maakond
0283 - Kambja vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 6538 katastriüksust.
27.10.2006
Kohustuslik
Ülenurme Vallavolikogu
Ülenurme Vallavolikogu
AS K&H
Olavi Hiiemäe
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Ülenurme vald (endine)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Olavi Hiiemäe KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Isikuandmeteta YlenurmeKSH 11.1 MB Aruanne 16.08.2022
Ülenurme aruande heakskiitmine 281 KB Aruande otsus 06.11.2008 16.08.2022