Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00218

Vana-Nurme kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu põhiala (Vana-Nurme kinnistu) kavatsetakse jagada 5 äritootmismaa krundiks pindaladega 10653 " 16686 m2 ja 5 elamumaa krundiks pindaladega 3619 " 5467 m2. Nurme kinnistu jagatakse 2 elamumaa krundiks pindaladega 3674 ja 3827 m2. Maksimaalne lubatud hoonete arv on kruntidel 2 ning hoonetealune pind võib olla elamumaadel kuni 300 m2 ja äri-tootmishoonetel 3500 m2 (maanteeäärsed krundid 1-3) või 6500 m2 (krundid 4-5, joonis 4). Planeeritavad hooned on maksimaalselt 2-korruselised.
Harju maakond
0353 - Kuusalu vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 10 katastriüksust.
02.02.2006
Kaalutletud
Kuusalu Vallavalitsus
Kuusalu Vallavalitsus
OÜ CASA PROJEKT
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Kodasoo küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Silver Riige KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Vana Nurme KSH algatamine 250 KB Algatamise otsus 02.02.2006 16.08.2022
KSH programm lisadeta 452 KB Programm 16.08.2022
Vana Nurme DP KSH programmi heakskiit 162 KB Programmi otsus 04.04.2008 16.08.2022
Vana Nurme DP KSH aruanne lisadeta 13.8 MB Aruanne 16.08.2022
15391 4 139 KB Aruande otsus 18.09.2009 16.08.2022