Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00103

Luke mõisapargi detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Tartu maakond
0528 - Nõo vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 26 katastriüksust.
06.01.2003
Kaalutletud
Nõo Vallavalitsus
Nõo Vallavalitsus
Nõo Vallavalitsus
aktsiaselts KOBRAS
Luke

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
LUKE MOISAPARGI KMH 706 KB Aruanne 16.08.2022