Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00812

Eesti Elektrijaama uute energiaplokkide (CFB) biomassikütuse ettevalmistamise ja etteande lao maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Eesmärgiks on Eesti Elektrijaama uute energiaplokkide (CFB) biomassikütuse ettevalmistamise ja etteande lao kavandamine ja rajamine. Samuti maa-ala sihtotstarbe ja krundipiiride muutmine, kruntide ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine ja muu vajalik. Planeeringuala pindala on ca 62 ha.
Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 5 katastriüksust.
31.10.2012
Kaalutletud
Vaivara Vallavolikogu
Vaivara Vallavalitsus
Osaühing Corson
Osaühing Corson
Keskkonnaameti Viru regioon
Auvere küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Liiv KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Uno Liiv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Nelly Oldekop KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mihkel Parksepp KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kerli Liiv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kalev-August Parksepp KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
20121031 algotsus 348 KB Algatamise otsus 31.10.2012 16.08.2022
KSH programm 23.6 MB Programm 05.12.2023
V 6 8 1003 2 28012014 11 180 KB Programmi otsus 28.01.2014 16.08.2022
20140910 Narva biokytuse lao KSH aruanne 25082014 1.3 MB Aruanne 05.12.2023
V 6 8 15910 6 17102014 1 266 KB Aruande otsus 17.10.2014 16.08.2022