Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01009

Klooga harjutusvälja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Klooga harjutusvälja detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada üks riigikaitsemaa sihtotstarbega katastriüksus, määrata moodustatava krundi ehitusõigused, krundile juurdepääsud, krundisisesed teed, määratleda ja piiritleda harjutusvälja tsoonid ja tagada samaaegselt inimeste ohutus.
Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 37 katastriüksust.
09.02.2009
Kohustuslik
Keila Vallavolikogu
26.02.2013
Keila Vallavalitsus
Ramboll Eesti AS
Ramboll Eesti AS
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Klooga

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Hendrik Puhkim KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Veronika Verš KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Liis Tikerpuu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kersti Ritsberg KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Esta Rahno KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Aune Aunapuu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Eneli Niinepuu KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Rein Rannamäe KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
10033 2 110 KB Programmi otsus 17.02.2010 16.08.2022
Klooga HV DP KSH aruanne 051010 3.4 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 8 34185 3 05102010 387 KB Aruande otsus 05.10.2010 16.08.2022