Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01707

Hausma-Linnumäe puhkeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Hausma-Linnumäe puhkeala detailplaneeringu eesmärk on rajada Pühalepa vallas Hausma ja Linnumäe külades asuvale jätkuvalt riigi omandis olevale maa-alale üks tervisekeskuse krunt, uued munitsipaalpereelamute krundid, Rehemäe tee äärde valgustatud terviserajad (suusarajad), kelgumägi ning Rehemäe tee ja Kärdla linna vahelisele alale planeerida hipoteraapia (puhke- ja spordirajatiste) maa-alad.
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Hiiu maakond
0205 - Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Sisestatud, puudutatud 75 katastriüksust.
27.11.2007
Kaalutletud
Pühalepa Vallavalitsus
Pühalepa Vallavalitsus
DAGOpen OÜ
Andres Tõnisson
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Hausma-Linnumäe puhkeala

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Andres Tõnisson KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 105 KB Algatamise otsus 27.11.2007 16.08.2022
KSH programm 1.6 MB Programm 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmine 197 KB Programmi otsus 05.03.2009 16.08.2022
Hausma Linnumae puhkeala DP KSH 736 KB Aruanne 16.08.2022
ksh aruande heakskiitmine 134 KB Aruande otsus 02.07.2009 16.08.2022