Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00606

Luunja valla üldplaneeringu KSH
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on valla arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine, ehitustingimuste seadmine ja täpsustamine
Tartu maakond
0432 - Luunja vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 4043 katastriüksust.
14.09.2006
Kohustuslik
Luunja vallavolikogu
Luunja vallavolikogu
OÜ Gepa Maa- ja Ehituskorraldus
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Luunja vald

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Luunja otsus 38 KB Algatamise otsus 14.09.2006 16.08.2022
Luunja YP KSH 2007 1.2 MB Aruanne 16.08.2022
20070417131851765 195 KB Aruande otsus 17.04.2007 16.08.2022