Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00718

Mustanina küla Pumbajaamade maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Planeeringu koostamise eesmärgiks on anda seaduslik alus olemasolevatele hoonetele ning nendele juurdeehitiste rajamiseks, maa-ala krundipiiride määramine ja Narva linna Mustajõe veehaarde kaitsevööndi tagamine. Planeeringu koostamise käigus lahendatakse planeeringuala ehitusõigused, heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, keskkonnatingimused, liikluskorraldus ja vajalikud tehnovõrgud ning määratakse maakasutuse sihtotstarve. Planeeringu kehtestamine on vajalik Mustajõe veehaarde rekonstrueerimistööde läbiviimiseks.
Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond (kehtetu)
Sisestatud, puudutatud 5 katastriüksust.
26.05.2011
Kohustuslik
Vaivara Vallavolikogu
Vaivara Vallavalitsus
OÜ ARTES TERRAE
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Viru regioon
Mustanina küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Riina Raasuke KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Mustanina Pumbajaamade D 698 KB Programm 16.08.2022
V 6 8 20745 6 23122011 6 161 KB Programmi otsus 23.12.2011 16.08.2022
Pumbajaamade maa ala DP KSH aruanne heakskiitmisele 1.1 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 8 20745 15 14112012 281 KB Aruande otsus 14.11.2012 16.08.2022