Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01807

Tallinna Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Nimetus: Nõmme linnaosa üldplaneering. Üldplaneeringu sisuliseks eesmärgiks on tagada kestva, tasakaalustatud ja säästva arengu maakasutuslikud eeldused ja tingimused Nõmme linnaosa elanikele parima võimaliku elukeskkonna kindlustamiseks ning Nõmme atraktiivsuse edasiseks tõstmiseks.
Harju maakond
0784 - Tallinn, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 9146 katastriüksust.
19.09.2007
Kohustuslik
Tallinna Linnavolikogu
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Nõmme linnaosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Annika Veske KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamisotsus 21 KB Algatamise otsus 19.09.2007 16.08.2022
KSH programm lisadeta 442 KB Programm 16.08.2022
11963 09 3 66 KB Programmi otsus 22.07.2009 16.08.2022
N6mme KSH 19 07 10 Alkranel 4.9 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 8 15788 6 13072010 395 KB Aruande otsus 13.07.2010 16.08.2022