Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01008

Narva linnas asuva Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Eesmärgiks on Narva linnas planeeritava maa-ala krundipiiride täpsustamine ja ehitusõiguse andmine olemasoleva väikepaatide sadama ümberkorraldamiseks. Planeeringuga sätestatakse infrastruktuuri rajamine; maa-ala heakorrastus; liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine; tehnovõrkude asukohtade ja varustusega seotud lahendused.
Ida-Viru maakond
0511 - Narva linn, Ida-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 16 katastriüksust.
05.06.2008
Kohustuslik
Narva Linnavolikogu
Narva Linnavalitsuse
OÜ Hendrikson & Ko
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Viru regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH programm lisadeta 216 KB Programm 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmine 171 KB Programmi otsus 18.11.2008 16.08.2022
Kulgu 15 04 2009 alkranel 2.4 MB Aruanne 16.08.2022
5332AlkranelVastus 291 KB Aruande otsus 03.04.2009 16.08.2022