Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00315

Kadaka tee 197 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus pooleli
Detailplaneering
Planeeringualale kavandatakse kokku 13 hoone: ühe 3-korruselise ärihoone, kaheksa 4-korruselise elamu ning nelja 3-korruselise elamu rajamist. Alale on planeeritud ka bussipeatus, kergliiklusteed, parkimisplatsid ning laste mänguväljakud.
Harju maakond
0784 - Tallinn, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 6 katastriüksust.
19.06.2015
Kaalutletud
Tallinna Linnavalitsus
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
TT ARHITEKTUURIBÜROO OÜ
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Põhja regioon
Haabersti linnaosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tuuli Vreimann KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Aarne Tuule KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Arto Pello KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Riinu Rannap KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Kadaka tee 197 KSH programm heakskiitmiseks 0 5.5 MB Programm 16.08.2022
LISA 3 KADAKA DP pohijoonis 2018 0 751 KB Programm 16.08.2022
LISA 4 Asjaomaste asutuste seisukohad 0 770 KB Programm 16.08.2022
Kadaka tee 197 detailpla 295 KB Programmi otsus 02.07.2018 16.08.2022