Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01012

Männiliiva tn 6 ja J. Sütiste tee 27a kruntide detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Nimetus: Männiliiva tn 6 ja J. Sütiste tee 27a kinnistute maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) spordikompleksi väljaarendamiseks vajalikele ehitistele ehitusõiguse andmine, selleks vajalike kruntide moodustamine, tehnovõrkude ning liiklusskeemi lahendamine. Koostatava detailplaneeringuga kavandatakse spordikompleksi laiendamist J. Sütiste tee suunal. Keskse objektina kavandatakse täismõõtmelist 400 m ringiga staadioni koos kergejõustiku väljakualade sektoritega ning täismõõtmelise jalgpalliväljakuga. Lisaks kavandatakse staadionihoonet ning tribüüne 2500 pealtvaatajale ja nelja tenniseväljakut.
Harju maakond
0784 - Tallinn, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 12 katastriüksust.
31.10.2012
Kaalutletud
Tallinna Linnavalitsus
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Linnaruumi OÜ
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Mustamäe linnaosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
https oigusaktid tallinn ee idsavepdfaktid124211 12 KB Algatamise otsus 31.10.2012 16.08.2022
KSH programm lisadeta 375 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 8 30131 5 27022013 279 KB Programmi otsus 27.02.2013 16.08.2022
m2nniliiva dp ksh aruanne 28 09 2015 heakskiidetu 10.0 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 5 14 30131 11 3010 44 KB Aruande otsus 30.10.2015 16.08.2022