Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01414

Mäepealse tn 21 ja 25 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Nimetus: Mäepealse tn 21 ja 25 kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Mäepealse tn 21 kinnistu praeguse maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine ja kinnistu jagamine. Tulemuseks on ühe elamu- ja ärimaa ning 13 elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramine. Planeeringualasse on kaasatud ka Mäepealse tn 25 krunt. Mäepealse 21 krundist moodustatakse ka transpordimaa ja maatulundusmaa sihtotstarbelised krundid. Maatulundusmaal säilitatakse 5 ha ulatuses metsaala.
Harju maakond
0784 - Tallinn, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 27 katastriüksust.
18.06.2014
Kaalutletud
Tallinna Linnavalitsus
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
aktsiaselts NORD PROJEKT
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Põhja regioon
Nõmme linnaosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kadri Normak KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tuuli Vreimann KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Madis Osjamets KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Aarne Tuule KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anneli Palo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ingrid Leemet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Olev Abner KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Madis Metsur KMH juhtekspert
Ei Jah Ei
Eik Eller KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Ülle Grišakov KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 865 KB Algatamise otsus 18.06.2014 16.08.2022
Maepealse 21 ja 25 KSH programm 10 11 2014 heakskiitmisele 396 KB Programm 16.08.2022
LISA 1 DP algatamine 865 KB Programm 16.08.2022
LISA 2 Seletuskiri 218 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 Kivinuka esialgne DP eskiis alt I 3.6 MB Programm 16.08.2022
Lisa 2 DP eskiisi joonis 4.8 MB Programm 16.08.2022
Lisa 5 Saabunud kirjad ja ulevaade ettepanekutega arvestamisest taiend 1024 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 8 24801 4 16122014 324 KB Programmi otsus 16.12.2014 16.08.2022
maepealse 21 ja 25 dp ksh aruanne 16052017 1.5 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 1 as nord projekti eskiisi joonis aternatiiv 5.7 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 2 kivinuka kv o eskiisi joonis alternatiiv i 3.2 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 3 maastikuanalyys moju valisruumile ja inim 4.9 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 4 liiklusmyrast pohjustatud myratasemete hin 1.6 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 5 radoonitasemete moodistuse raport maepeals 2.6 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 6 kinnistutele maepealse tn 21 ja 25 planeer 1.9 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 7 maepealse tn 21 ja 25 maayksuste haudelinn 1.1 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 8 maepealse tn 21 kirde ja pohjaosa ning ma 3.3 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 9 tallinn maepealse tn 21 ja 25 dp elluviim 802 KB Aruanne 16.08.2022
lisa 11 alternatiivide kaalumine 179 KB Aruanne 16.08.2022
Maepealse tn 21 ja 25 298 KB Aruande otsus 13.06.2017 16.08.2022