Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00813

Särje tn 22a kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Nimetus: Särje tn 22a kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on jagada ärimaa sihtotstarbega Särje tn 22a kinnistu elamumaa, äri- või sotsiaalmaa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata ehitusõigus olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ja kuni 2-korruseliste uute üksikelamute ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Harju maakond
0784 - Tallinn, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 27 katastriüksust.
13.05.2013
Kaalutletud
Tallinna Linnavalitsus
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
K-Projekt Aktsiaselts
Adepte Ekspert OÜ
Keskkonnaameti Põhja regioon
Nõmme linnaosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Piret Toonpere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Andrus Veskioja KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kadri Tõnsau KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Janek Kivi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anni Naaris KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Eik Eller KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Andrus Jair KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mihkel Vaarik KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Dago Antov KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
https oigusaktid tallinn ee idsavepdfaktid125685 11 KB Algatamise otsus 13.05.2013 16.08.2022
KSH programm lisadeta 716 KB Programm 16.08.2022
Lisa 6 joonised 2.1 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 8 8819 17 03102013 439 KB Programmi otsus 03.10.2013 16.08.2022
KSH aruanne lisadeta 6.5 MB Aruanne 16.08.2022
Sarje tn 22a 285 KB Aruande otsus 01.11.2017 16.08.2022