Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00806

Laeva valla üldplaneeringu KSH
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on üldplaneeringu elluviimisega kaasnevate võimalike oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, mõjude olulisuse ja ulatuse hindamine ning negatiivsetele mõjudele vajalike leevendavate meetmete väljapakkumine
Tartu maakond
0796 - Tartu vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 1288 katastriüksust.
17.10.2006
Kohustuslik
14. juunil 2007 Peipsiääre Vallavalitsuse ruumides (Kolkja, Peipsiääre vald, Tartu maakond) kell 15.00.
Laeva Vallavalitsus
ERKAS Pärnu Instituut OÜ
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Laeva vald (endine)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jüri Teder KMH juhtekspert
Ei Ei Ei
Valdeko Palginõmm KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
laneeringu keskkonnam%F5ju strateegilise hindamise algatamine ning Laeva vallavolikogu varasemate otsuste kehtetuks tunnistamine 12 KB Algatamise otsus 17.10.2006 16.08.2022
Laeva KSH programm eeln%F5u 200 KB Programm 16.08.2022
Laeva valla uldplaneeringu keskkonnamoju strateegilise hindamise aruanne 778 KB Aruanne 16.08.2022
Aruande heakskiitmine 133 KB Aruande otsus 08.01.2008 16.08.2022