Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00711

A. Lauteri tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Harju maakond
0784 - Tallinn, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 8 katastriüksust.
31.08.2011
Kohustuslik
Tallinna Linnavalitsus
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
K-Projekt Aktsiaselts
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Põhja regioon
Kesklinna linnaosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kadri Normak KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
https oigusaktid tallinn ee idsavepdfaktid121231 16 KB Algatamise otsus 31.08.2011 16.08.2022
Lauteri 3 DP KSH program 1.1 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 KSH algatamine 1.5 MB Programm 16.08.2022
Lisa 3 eskiis 2.0 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 8 14981 7 04022014 451 KB Programmi otsus 04.02.2014 16.08.2022
Lauteri 3 DP KSH aruanne 11 06 2019 heakskiitmisele 1001 KB Aruanne 16.08.2022
KSH aruande otsus 444 KB Aruande otsus 27.06.2019 16.08.2022