Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00911

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Nimetus: J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 100% ärimaa sihtotstarbega J. Sütiste tee 17 kinnistule ehitusõiguse määramine olemasoleva ärihoone laiendamiseks ning uue kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks. Eskiislahenduse kohaselt tagatakse planeeringualal 76 parkimiskohta (36 parkimiskohta on hetkel olemas, lisandub 40 parkimiskohta). Juurdepääs krundile on kavandatud Retke teelt. Krunti läbiv jalakäijate tee on planeeringuga ette nähtud jätta avalikku kasutusse.
Harju maakond
0784 - Tallinn, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 5 katastriüksust.
14.09.2011
Kohustuslik
Tallinna Linnavalitsus
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Novarc Group AS
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Põhja regioon
Mustamäe linnaosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Jaak Järvekülg KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
https oigusaktid tallinn ee idsavepdfaktid121311 9 KB Algatamise otsus 14.09.2011 16.08.2022
KSH programm lisadeta 606 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 8 34677 5 23022012 345 KB Programmi otsus 23.02.2012 16.08.2022
j sytiste tee 17 kinnistu dp ksh aruanne 26 04 20 2.9 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 2 dp lahendu 2.1 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 3 variant 2 alternatiivlahenduse joonis 379 KB Aruanne 16.08.2022
lisa 4 myrauuring 1.0 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 5 insolatsioonitingimuste uuring 188 KB Aruanne 16.08.2022
lisa 6 geotehnili 2.1 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 7 KeA DP kooskolastus 198 KB Aruanne 16.08.2022
Aruande lisa 8 2 316 KB Aruanne 16.08.2022
Aruande lisa 8 4 152 KB Aruanne 16.08.2022
Keskkonnaamet vastuskiri 157 KB Aruanne 16.08.2022
Keskkonnaamet 2017 03 13 349 KB Aruanne 16.08.2022
J Sutiste tee 17 296 KB Aruande otsus 16.06.2017 16.08.2022