Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01011

Mustamäe tee 3 ja 3a detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Nimetus: Mustamäe tee 3, 3a ja Endla 77 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on Mustamäe tee 3 ja Mustamäe tee 3a kinnistute liitmine ning moodustatavale kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 16 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega hoone rajamiseks. Hoone lõunapoolne osa on kavandatud 4-korruselise parklana ning põhjapoolne osa 2-korruselise ärihoonena. Nimetatud hooneosade peale on eskiislahenduse kohaselt ette nähtud ehitada kolm kõrghooneplokki – 12-korruseline, 15-korruseline ja 16-korruseline. 12-korruselisse hooneplokki kavandatakse korterite rajamist, teistesse tornidesse on kavandatud äripinnad.
Harju maakond
0784 - Tallinn, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 22 katastriüksust.
16.11.2011
Kaalutletud
Tallinna Linnavalitsus
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
K-Projekt Aktsiaselts
Adepte Ekspert OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Kristiine linnaosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Piret Toonpere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Andrus Veskioja KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tarmo Sulger KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Valter Petersell KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Krista Täht-Kok KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Erik Teinemaa KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
https oigusaktid tallinn ee idsavepdfaktid121799 10 KB Algatamise otsus 16.11.2011 16.08.2022
KSH programm Mustamae tee 1 3.8 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 8 1295 4 28022012 398 KB Programmi otsus 28.02.2012 16.08.2022
KSH aruanne lisadeta 2.9 MB Aruanne 16.08.2022
Mustamae tee 3 INS alternatiivII 1.4 MB Aruanne 16.08.2022
Mustamae tee 3 INS2 1.6 MB Aruanne 16.08.2022
ohk 9.5 MB Aruanne 16.08.2022
KSH programm Mustamae 2 3.8 MB Aruanne 16.08.2022
heakskiit21 53 KB Aruanne 16.08.2022
28647 3516 P hijoonise eskiis Mustam e tee 3 1.2 MB Aruanne 16.08.2022
pohijoonis kehtestatud 1.4 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 8 19747 4 09122014 333 KB Aruande otsus 09.12.2014 16.08.2022