Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01409

Strateegia "Tallinn 2030" elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Strateegia
Strateegia “Tallinn 2030” on pikaajalise ajaperspektiiviga kontseptuaalne alusdokument Tallinna edasiseks arenguks ja arendamiseks. Strateegia “Tallinn 2030” määratleb, millised on Tallinna üldised taotlused ja strateegilised arengusuunad ning milliseid põhivalikuid saab ja tuleb nende saavutamiseks teha.
Harju maakond
0784 - Tallinn, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 38930 katastriüksust.
01.04.2009
Kohustuslik
Tallinna Linnavolikogu
Tallinna Linnakantselei arenguteenistus
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Tallinn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Pille Metspalu KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Laura Uibopuu KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
https oigusaktid tallinn ee idsavepdfaktid113941 6 KB Algatamise otsus 01.04.2009 16.08.2022
KSH programm lisadeta 389 KB Programm 16.08.2022
19272 09 2 117 KB Programmi otsus 05.08.2009 16.08.2022
tallinn2030 ksh 31 12 09 l pparuanne 4.0 MB Aruanne 16.08.2022
36301 2 112 KB Aruande otsus 22.12.2009 16.08.2022