Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01006

Mäksa valla üldplaneeringu KSH
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Mäksa valla üldplaneeringule, mille eesmärgiks on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks.
Tartu maakond
0291 - Kastre vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 1975 katastriüksust.
24.04.2006
Kohustuslik
Mäksa Vallavalitsus ; Mäksa Vallavolikogu
Mäksa Vallavalitsus
Mäksa Vallavolikogu
OÜ Gepa Maa- ja Ehituskorraldus
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Mäksa vald (endine)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Mäksa algatus 7.2 MB Algatamise otsus 24.04.2006 16.08.2022
Mäksa programm 346 KB Programm 16.08.2022
Mäksa programmi heakskiit 1.6 MB Programmi otsus 11.05.2007 16.08.2022
Mäksa aruanne 5.9 MB Aruanne 16.08.2022
Mäksa aruanne 7.1 MB Aruanne 16.08.2022
20071116152703140 193 KB Aruande otsus 16.11.2007 16.08.2022