Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01509

Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine aruanne Kõrkküla ja Kestla küla territooriumil
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Teemaplaneeringu eesmärgiks on Ida-Virumaal Aseri vallas Kõrkküla ja Kestla küla territooriumile elektrienergiat tootva tuulikupargi ja selle jaoks vajaliku infrastruktuuri rajamine. Arendaja visiooni kohaselt rajatakse alale seitse 2,5 MW tuulegeneraatorit koguvõimsusega 17,5 MW.
Energeetika ja energiakandjate tootmine
Lääne-Viru maakond
0903 - Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Sisestatud, puudutatud 81 katastriüksust.
31.08.2009
Kohustuslik
Aseri Vallavolikogu
Aseri Vallavalitsus
K-Projekt Aktsiaselts
Keskkonnaameti Viru regioon
Kõrkküla, Kestla küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Piret Toonpere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Rein Ratas KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kertu-Kirit Sild KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Detailplaneeringu algatamine 53 KB Algatamise otsus 31.08.2009 16.08.2022
KSH programm 724 KB Programm 16.08.2022
48893 Koskkyla Kestla 3 198 KB Programmi otsus 15.02.2011 16.08.2022
protokoll18 08 96 KB Aruanne 16.08.2022
korrigeeritud 2.9 MB Aruanne 16.08.2022
korrigeeritud2 2.8 MB Aruanne 16.08.2022
TP maaala 1.5 MB Aruanne 16.08.2022
varjutus 4.0 MB Aruanne 16.08.2022
varjutus N117 7.7 MB Aruanne 16.08.2022
myra 3.2 MB Aruanne 16.08.2022
myra N117 3.2 MB Aruanne 16.08.2022
Kiri Kaitseministeerium 55 KB Aruanne 16.08.2022
kaitsemin vastus 281 KB Aruanne 16.08.2022
Piirivalve 26 KB Aruanne 16.08.2022
MNT 18 KB Aruanne 16.08.2022
maaomanik2 22 KB Aruanne 16.08.2022
Vastus Solinvictus 80 KB Aruanne 16.08.2022
Sotsiaalministeerium 204 KB Aruanne 16.08.2022
Vastus SM 60 KB Aruanne 16.08.2022
Terviseamet1 114 KB Aruanne 16.08.2022
Lyganuse 1.1 MB Aruanne 16.08.2022
Vastus Lyganuse 82 KB Aruanne 16.08.2022
Kaitseministeerium3 73 KB Aruanne 16.08.2022
Vastus KM 65 KB Aruanne 16.08.2022
KSH programm1 724 KB Aruanne 16.08.2022
V 6 8 48893 6 16092011 5 172 KB Aruande otsus 16.09.2011 16.08.2022